Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου για την ένταξη πράξης «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-20 Αποτέλεσμα εικόνας για Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
Με την αρ. πρωτ.: 8944/12-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».
Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού στα πλαίσια της με Κωδικό : 028.9iv, Α/Α ΟΠΣ: 1548 Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΙΙ. Περιεχόμενο Πρόσκλησης


Η πράξη του θέματος αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» για τρία (3) έτη.
Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

ΙΙΙ. Αντικείμενο της Πρότασης

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας- Κολινδρού» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία:

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
• Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (Αρθρο 2, παράγραφος 2 της οικείας ΚΥΑ).
Επίσης, θα αναπτύσσονται δράσεις και στα τρία ανωτέρω πεδία.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι:
«Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση του «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες».

Η Δημοτική Αρχή στην δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μέσα από δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής προχωρά με συνεχή αγώνα σταθερά προσηλωμένη στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στην Βόρεια Πιερία.


Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου