Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΟΚΑΝΑ Κατερίνης: 5 χρόνια ανοδικής πορείας

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στη Κατερίνη
Οι αυξημένες ανάγκες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων κυρίως από ηρωίνη, οδήγησαν το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Πέτρας Ολύμπου σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ να αναπτύξουν μια Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης.
Η Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης βρίσκεται στο 2Ο χιλ. της επαρχιακής οδού Κατερίνης –Ν. Εφέσου. [Δίπλα στην παλιά Κλινική Οξέων Περιστατικών που σε λίγες ημέρες (από την Πέμπτη) θα λειτουργεί ως ξενώνας πλέον].

Σκοπός
Ο σκοπός της Θεραπευτικής Μονάδας Υποκατάστασης επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην κάλυψη των αναγκών θεραπείας με φάρμακα υποκατάστασης.
Η θεραπεία τους συμπληρώνεται από ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση των αντιστάσεων στην υποτροπή, την ομαλοποίηση της κοινωνικής ζωής και την κοινωνική ένταξη / επανένταξη.
Παρέχεται επίσης ιατρική κάλυψη για προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και κοινωνική και νομική υποστήριξη. 
Θεραπεία με φάρμακα υποκατάστατα
Η θεραπεία υποκατάστασης είναι μια μορφή θεραπείας που απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από οπιούχα (ηρωίνη) και εφαρμόζεται με την χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη . Στην μονάδα μας χορηγείται βουπρενορφίνη.
Για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία υποκατάστασης πρέπει να συνοδεύεται από ψυχοκοινωνική θεραπεία.
Η προσέλευση ασθενών στη μονάδα για την λήψη υποκατάστατου γίνεται μέρα παρά μέρα.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 
1. Η μείωση της βλάβης
2. Επαρκής δοσολογία
3. Μακρόχρονή χορήγηση
4. Αναβαθμισμένες ιατρικές υπηρεσίες
5. Εγκατάσταση μακρόχρονης θεραπευτικής σχέσης 
6. Απεξάρτηση και από το φάρμακο υποκατάστασης
Τα θεραπευτικά μέσα ενός προγράμματος υποκατάστασης.  
1. Τα φάρμακα-υποκατάστατα
2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης
3. Ιατρικές υπηρεσίες
Η μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Κατερίνη λειτουργεί από το έτος 2008 σε κτίριο του ΨΝΠΟ με 9 άτομα προσωπικό που έχει διαθέσει το Ψυχιατρείο και 4 άτομα από τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος του προγράμματος υποκατάστασης με βουπρενορφίνη στο Ψ.Ν.Π.Ο, που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, είναι εκτός από την απεξάρτηση των ασθενών από όλες τις παρανόμως διακινούμενες ουσίες, και η «μείωση βλάβης» για τους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να προσεγγίσουν τον στόχο της απεξάρτησης. 
Στη Μονάδα εφαρμόζονται προγράμματα ψυχολογικής στήριξης των ατόμων. 
Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (21.08.2008) μέχρι 31.12.2010 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, με διάφορους τρόπους και σε διάφορες καταστάσεις, 705 άτομα.  
Οι χορηγούμενοι υποκατάστατων στη δομή ΟΚΑΝΑ το μήνα 6/2010 ήταν 355 άτομα, το μήνα 11/2010 ήταν 393 άτομα και το μήνα 3/2011 ήταν 403 άτομα. την 31/1/2012 εξυπηρετεί συνολικά 418 χρήστες σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων. Την 30/6/2012 εμφανίζονται ότι χορηγήθηκαν 413 άτομα. Στη λίστα αναμονής δεν υπάρχουν σήμερα άτομα που περιμένουν να ενταχθούν.
2010
Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ (5νθήμερο, όχι σαββατοκύριακο, παρουσιολόγιο, φάρμακα μέσω φαρμακείου ΨΝΠΟ, ενδιάμεσες αναφορές, λογοδοσία, κλπ) .
Έχουν διατεθεί 10 υπάλληλοι (νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό) για τη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ που λειτουργεί πλέον σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα- Παρασκευή) αντί για 6 ημέρες που λειτουργούσε προηγούμενα, μειώνοντας σημαντικά της υπερωρίες του προσωπικού που καλύπτονται από το ΥΥΚΑ και παρόλα αυτά έχει εκμηδενιστεί η λίστα αναμονής.
2011
Η σχεδόν Μηδενική λίστα στον ΟΚΑΝΑ που μειώθηκε στα 25 άτομα το 2011, με χρόνο αναμονής τον 1,5 μήνα. Το 2011 υποστηρίζονται 403 άτομα.
Η πρόσληψη των 3 ιατρών/στελεχών του ΟΚΑΝΑ.
Η φύλαξη του ΟΚΑΝΑ από εξωτερικό συνεργάτη χωρίς κόστος για το ΨΝΠΟ.
Η έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου νοσηλεύτριας σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ.
2012
1. Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΨΝΠΟ και ΟΚΑΝΑ για τη παραχώρηση κτιρίου και την ανάπτυξη συνεργασίας για τη λειτουργία της θεραπευτικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ, με την οποία προβλέπεται η ελάττωση του κόστους για το ΨΝΠΟ (νερό, ηλεκτρικό, θέρμανση, τηλέφωνα κλπ, συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη).
2. Πρόσληψη Κοινωνικής Λειτουργού στον ΟΚΑΝΑ που ενίσχυσε το έργο της υποστήριξης των χορηγουμένων. 
3. Μηδενική λίστα στον ΟΚΑΝΑ από 24/4/2012.
4. Πρόσληψη ιατρού Γενικής Ιατρικής στον ΟΚΑΝΑ από το μήνα 12/2012.
5. Σήμερα (2013) στον ΟΚΑΝΑ Κατερίνης εργάζονται 12 άτομα (7 άτομα από το πρώην ΨΝΠΟ και 5 από τον ΟΚΑΝΑ). 
Πρόγραμμα Χορήγησης
2009 2010 2011 2012 Διαφορά2009-2012
ΟΚΑΝΑ 226 393 403 466 +51,50%
Σήμερα (2013) το σύνολο των χορηγουμένων από τον ΟΚΑΝΑ της Κατερίνης ανέρχεται σε 412 άτομα, και δεν υπάρχει πλέον καμιά αναμονή στη λίστα. Η λίστα είναι μηδενική.
Αυτά με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που «εορτάζεται» σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου