Με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο, οι αγρότες θα φορολογούνται με βάση βιβλία εσόδων - εξόδων. Πρόκειται για μία πρόοδο. Θα πρέπει, όμως, να συμπληρωθεί με την υποχρέωση των αγροτών να κόβουν αποδείξεις ή τιμολόγια για όλες τις πωλήσεις τους. Να καταργηθούν οι πωλήσεις επί παρακαταθήκη.

Όταν ισχύσουν αυτά, θα ισχυροποιηθεί η θέση των αγροτών, οι οποίοι τώρα εξαναγκάζονται από τους μεσάζοντες να αποδέχονται τιμολόγια αγοράς με πολύ μεγαλύτερες τιμές με το δέλεαρ της