Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμος Κατερίνης στην 3η συνάντηση των εταίρων του έργου REACT του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» στο Turcin της Κροατίας


Πρόσβαση των μεταναστών στις δημόσιες παροχές:
Καλές πρακτικές υπηρεσιών και προώθηση της ίσης μεταχείρισης
Σε θέματα ισότητας και πρόσβασης των μεταναστών στις δημόσιες υπηρεσίες και παροχές («Equity and access to public services: how does immigration affect it locally?») επικεντρώθηκε η ατζέντα συζήτησης του προγράμματος REACT - «Ευρώπη για τους πολίτες» (Europe for Citizens), το διήμερο 24-25 Οκτωβρίου στο Turcin της Κροατίας.


Το Δήμο Κατερίνης, ο οποίος  συμμετέχει ως εταίρος στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων, το οποίο βασικό στόχο θέτει την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κατανάς.

Στην αφετηρία των εργασιών, καταγράφηκαν τα εμπόδια, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην απρόσκοπτη συμμετοχή και πρόσβαση των μεταναστών στις δημόσιες παροχές, ενώ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόστηκαν στις εμπλεκόμενες περιοχές και γενικότερα στις χώρες των εταίρων.

Στην συνέχεια συστήθηκαν ομάδες εργασίας, οι οποίες  ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα εμπόδια και προβλήματα, ενώ διερευνήθηκαν τρόποι και μέθοδοι αντιμετώπισής τους και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις. Επιπλέον, προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες των εταίρων, στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα προώθησης και δημοσιότητας.

Στη διάρκεια των εργασιών, ο κος Κατανάς παρουσίασε μία σειρά καλών πρακτικών στην Ελλάδα και, κυρίως, στο Δήμο Κατερίνης, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους μετανάστες και πρόσφυγες. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν συνοπτικά ορισμένες από τις πρωτοβουλίες, τις οποίες ανέπτυξε ο Δήμος Κατερίνης, ιδίως κατά την τελευταία χρονική περίοδο.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κος Κατανάς: «Με την πρόσφατη είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μας, ο Δήμος έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο, με έμφαση στην παροχή δομών και υλικού, με τον συντονισμό των τοπικών υπηρεσιών, ενώ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρέχει προσωπικό για την εξυπηρέτησή τους».


Επιπλέον, ευχαρίστησε την ομάδα έργου του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα τους: Νίκο Παπαζιώγα – Αντιδήμαρχο Κατερίνης και τους  υπαλλήλους του Δήμου Ζωή Σερετίδου, Εμμανουήλ Κοσμαδάκη, Χαράλαμπο Παναγιωτίδη και Κατερίνα Πόδα, για την συνεργασία και την υποστήριξη του προγράμματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου