Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ με την ταλαιπωρία των καταναλωτών να βρίσκεται προ... των πυλών.
Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μονάδες της ΔΕΗ, (υδροηλεκτρικά φράγματα, σταθμοί παραγωγής ενέργειας). Σε σύσκεψη των διαχειριστών του ρεύματος με την ηγεσία της ΔΕΗ, ζητήθηκε από την εταιρεία να υπάρχουν εφεδρείες στο σύστημα για να μπορούν να διαχειριστούν μικρές εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος, με άλλα λόγια να υπάρχουν ορισμένες μονάδες που να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια.
Για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος ανά περιοχές θα υπάρχουν νωρίτερα αναλυτικές ανακοινώσεις, για τη διάρκειά τους.

Ο σχεδιασμός για τις διακοπές ρεύματος

Ο σχεδιασμός για τις διακοπές, πέραν των οικιακών καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από την Υψηλή και Μέση τάση καθώς και τις εγκαταστάσεις άρδευσης (αντλιοστάσια των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων) στις οποίες θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση κατά τις ώρες αιχμής.
Ο ΑΔΜΗΕ εξάλλου θα στείλει επιστολή στη ΔΕΗ που θα αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικού δυναμικού ανά γεωγραφική περιοχή.
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν εισαγωγές ενέργειας από τα βόρεια σύνορα της χώρας, ενώ θα σταλεί επιστολή στους Ανεξάρτητους Ηλεκτροπαραγωγούς που θα τους ζητείται να μεγιστοποιήσουν την παραγωγική τους ικανότητα για όσο διάστημα απαιτηθεί.
Στόχος των μέτρων που λαμβάνονται προληπτικά είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης του συστήματος από έλλειψη ισχύος. 

Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ανακοίνωσή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος εξαιτίας των κινητοποιήσεων και δίνει συμβουλές προς τους καταναλωτές.
Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο στην ηπειρωτική χώρα ανάλογα με τη ζήτηση και επιμερισμένες σε όλη τη χώρα, από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει επίσης σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, εφόσον υπάρξει μείωση του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού.
Ταυτόχρονα δίδονται συμβουλές προς τους καταναλωτές για την περίπτωση διακοπών ρεύματος.
Έτσι, ο Διαχειριστής σημειώνει:
- Οι καταναλωτές αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων κατά τις κινητοποιήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού τους.
- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς «υπό τάση» καθώς το ρεύμα θα μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή.
- Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να θεωρήσουν «ανενεργές» τις ηλεκτρικές συσκευές λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, στην περίπτωση που αυτές είναι συνδεδεμένες με την ηλεκτρική τους εγκατάσταση. Επιπρόσθετα καλούνται να οι καταναλωτές να τις αποσυνδέσουν για λόγους ασφαλείας, καθώς η εμφάνιση υπερτάσεων κατά την επαναφορά του ρεύματος είναι πιθανή.
- Για τα άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, ο ΔΕΔΔΗΕ συνιστά να επισκεφθούν άμεσα το πλησιέστερο στην περιοχή τους νοσοκομείο.
Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει έκκληση προς όλους τους καταναλωτές, να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό, τη χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής ζήτησης, τις ώρες 11:00 – 16:00 και 20:00 έως 22:00.