Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ:Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 για όλες τις δράσεις του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013                      
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2015 για τις παρακάτω δράσεις:
1)    Δράση 2.3Α: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
2)    Δράση 2.3Β: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων
3)    Δράση 3.1: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
ξεκινάει στις 10 φεβρουαρίου 2016 και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
Για τις δράσεις 1.1 «Βιολογική Γεωργία» και 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ως ημερομηνία έναρξης δήλωσης εφαρμογής έτους 2015 ορίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης ενίσχυσης συν τέσσερα έτη και όχι νωρίτερα από τις 10 Φεβρουαρίου 2016. Και σε αυτή τη περίπτωση η δήλωση εφαρμογής θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Σε όλες τις περιπτώσεις μέσα σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής, θα πρέπει αυτή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου