Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στον υπουργό Οικονομικών και υφυπουργό Τουρισμού για τον επανακαθορισμό της ζώνης αιγιαλού στη θέση CAMPING ΕΟΤ Σκοτίνας μέχρι το TUNNEL της Παραλίας ΠαντελεήμοναΗ Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου,  ευαισθητοποιημένη σχετικά με τον καθορισμό της ζώνης αιγιαλού στη θέση Camping ΕΟΤ Σκοτίνας μέχρι το Tunnel της Παραλίας Παντελεήμονα, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον Εκτελούντα Χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Κτηματικής Υπηρεσίας και την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας, με την οποία αντιτίθεται στο μη τεκμηριωμένο τρόπο καθορισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης της συγκεκριμένης περιοχής.


Στην επιστολή της η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας αναφέρει ότι η  συγκεκριμένη οριοθέτηση προκαλεί προβλήματα και αδικίες στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, και ως εκ τούτου «αιτούμαστε τον επανακαθορισμό της ζώνης αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα».

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της επιστολής της κ. Σοφίας Μαυρίδου, έχει ως εξής:

           «Ο νομός Πιερίας αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυγμένους τουριστικά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας με τουριστικά αξιοποιημένες ακτές από την δεκαετία ακόμη του 1970.
Για το σύνολο σχεδόν της ακτογραμμής του παράκτιου μετώπου του νομού μας η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας έχει προβεί σε καθορισμό των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και στις περισσότερες περιπτώσεις και σε καθορισμό ζώνης παλαιού Αιγιαλού.
Ο καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού αποτελεί μία σημαντική, κυρίως από την άποψη των συνεπειών της, διοικητική διαδικασία, η οποία κινείται αυτεπάγγελτα ή την προκαλεί κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού είναι η Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, η οποία συγκροτείται κατά νόμον.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τον καθορισμό των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, του οποίου επίκειται η αναθεώρηση, η πράξη ορισμού του αιγιαλού δεν είναι συστατική αλλά διαπιστωτική. Η διοίκηση εν προκειμένω περιορίζεται στο να διαπιστώσει μια υφιστάμενη πραγματική κατάσταση (τη μέγιστη αλλά συνήθη αναρρίχηση του κυματισμού) και να προβαίνει σε αιτιολογημένη κρίση. Τα μέσα όμως που χρησιμοποιεί η διοίκηση για τον σχηματισμό της κρίσης αυτής δεν καθορίζονται από την νομοθεσία ούτε δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για τη διαδικασία με την οποία μπορούν αυτά να περιέλθουν σε γνώση της αρμόδιας επιτροπής.
Στην πράξη, ο συνήθης τρόπος προσδιορισμού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού συντελείται με αυτοψία των μελών της επιτροπής, χωρίς όμως τα μέλη να δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν, έστω και κατ' ελάχιστον, συγκεκριμένες τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες να αποδεικνύουν την επιστημονική τεκμηρίωση της απόφασης τους.
Η ανυπαρξία υποχρέωσης στη χρήση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων, εκ μέρους των μελών της Επιτροπής,  είχε ως αποτέλεσμα να καθορισθούν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νομού μας, και ειδικότερα της νότιας Πιερίας ,εντελώς εσφαλμένα οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις τους βασίστηκαν σε αυθαίρετες εκτιμήσεις μετεωρολογικών και κυματικών δεδομένων που σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,  και ταυτόχρονα, στις περιπτώσεις καθορισμού παλαιού αιγιαλού, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν  επιστημονικά ή ιστορικά στοιχεία (π.χ. μελέτη αεροφωτογραφιών, ιστορικών εγγράφων, γεωλογικών  μελετών κ.λ.π) που να αποδεικνύει την ύπαρξη παλαιού αιγιαλού στις παράκτιες αυτές εκτάσεις.
Η αποκορύφωση του φαινομένου της αυθαίρετης και ατεκμηρίωτης εκτίμησης μετεωρολογικών και κυματικών δεδομένων καθώς και της παράληψης διενέργειας επιστημονικής έρευνας  και αναζήτησης ιστορικών δεδομένων για την αιτιολόγηση καθορισμού ζώνης παλαιού αιγιαλού, εκ μέρους των αρμοδίων Επιτροπών που οδήγησε σε παντελώς λανθασμένο καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στον Νομό εντοπίζεται στην περίπτωση του καθορισμού των οριογραμμών του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην Παραλία Νέου Παντελεήμονος Πιερίας .
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 482/1987 Απόφασης του Νομάρχη Πιερίας  ( Φ.Ε.Κ. 56/Δ΄/1987) οριοθετήθηκε ο Αιγιαλός, η Παραλία και ο Παλαιός Αιγιαλός στην περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα Πιερίας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις κάμπινγκ, ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων.
Δυστυχώς, ο καθορισμός αυτός την εποχή εκείνη δεν έγινε από την Διοίκηση με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων επιστημονικών μεθόδων με αποτέλεσμα να θίγονται όλες ανεξαιρέτως οι παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες σε όλο το μέτωπο της Παραλίας  Νέου Παντελεήμονος (μήκους 2 χλμ.),  μεγάλα τμήματα των οποίων, αυθαίρετα, εντάχθηκαν εντός των ορίων της Ζώνης του Παλαιού Αιγιαλού και της Ζώνης Παραλίας. Επακόλουθο του λανθασμένου αυτού καθορισμού ήταν να θεωρηθούν ΟΛΟΙ  ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι ιδιοκτήτες των παραθαλάσσιων αυτών εκτάσεων ως καταπατητές και να επιβάλλονται εις βάρος τους δυσβάσταχτες διοικητικές κυρώσεις και εξοντωτικά πρόστιμα.
            Ειδικότερα στην από 28.03.1985 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού του Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού για την Παραλία Παντελεήμονα Πιερίας  ( η οποία συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ 482/1987 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας) αναφέρεται ανάμεσα στα άλλα ότι: « …β) ο θαλάσσιος χώρος είναι αναπεπταμένο πέλαγος, γ) κύριες κατευθύνσεις πνεόντων ανέμων νοτιοανατολικοί, μέγιστο σύνηθες ύψος κύματος της τάξης των 4 έως 4,50 μέτρων…»
            Από τα διδάγματα της κοινής πείρας αλλά κυρίως από επιστημονικά πορίσματα, γνωμοδοτήσεις Φορέων του Δημοσίου και ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αποδεικνύεται περίτρανα ότι όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις τις Επιτροπής είναι λανθασμένες και συγκεκριμένα : α) Δυνάμει του άρθρου 1 του Π.Δ. 68/2009 η θαλάσσια ζώνη έμπροσθεν της Παραλίας Παντελεήμονα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου και επομένως δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση  αναπεπταμένο πέλαγος, β) οι κύριες κατευθύνσεις των ανέμων στην Παραλία Παντελεήμονα προέρχονται από τις διευθύνσεις 320ο - 360ο ( δηλαδή είναι Βόρειοι- Βορειοδυτικοί) όπως αναφέρει σε σχετική απάντησή του το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στο υπ’ αριθμ. 20011/9124/09.10.2014 έγγραφό του, καθώς και η Ε.Μ.Υ. στο υπ’ αριθμ. 549/18.03.2014 Πιστοποιητικό του Δ/ντή της Δ/νσης Γ΄(Τμήμα Κλιματολογίας ), και γ) η μέγιστη τιμή σηματικού κύματος που μετρήθηκε πλησιέστερα στην Παραλία Παντελεήμονα από πλωτήρα του συστήματος «ΠΩΣΕΙΔΩΝ» στις συντεταγμένες 40.247 Β, 22715 Α. από σχετική θαλάσσια έρευνα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι μόλις 2.79 μ. και όχι 4.5 μ. (που ισχυρίζεται η Επιτροπή) όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 20011/9124/09.10.2014 έγγραφό του ανωτέρω Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου στο οποίο μάλιστα αναφέρεται ότι, πλην της συγκεκριμένης, ΔΕΝ υπάρχει στην περιοχή άλλη πηγή κυματικών δεδομένων.
            Ειρήσθω, εν παρόδω, ότι  κύματα ύψους 4,5 μ., και μάλιστα συνήθη, δεν εντοπίζονται σε καμιά θαλάσσια περιοχή εντός του Θερμαϊκού κόλπου αλλά μόνο σε περιοχές όπου υπάρχουν ανοικτά πελάγη, όπως το Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος και μάλιστα σε σπάνιες περιπτώσεις όταν εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα.
            Επιπλέον, η αυθαιρεσία στην εκτίμηση των μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα από την συγκεκριμένη Επιτροπή αποδεικνύεται περίτρανα από την αντιπαραβολή Εκθέσεων Επιτροπών που συγκροτήθηκαν για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όμορων παράκτιων περιοχών στην Παραλία Παντελεήμονα όπως αυτές για τον καθορισμό της αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες ζώνες της Λεπτοκαρυάς, του Πλαταμώνα και των Νέων Πόρων Πιερίας, ήτοι παραθαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται, στα διοικητικά όρια του ιδίου Δήμου (Δήμος Δίου - Ολύμπου) και βρίσκονται σε απόσταση 0,1χλμ. έως  4,0 χλμ.  από την Παραλία Νέου Παντελεήμονα, βορείως και νοτίως αυτής.
            Συγκεκριμένα στην έκθεση της Επιτροπής που εμπεριέχεται στην υπ’ αριθμ. 6765/2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 319/Δ/06.08.2009) για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής παραλίας στην θέση «ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ Σ.Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» του Δήμου Δίου Ολύμπου, περιοχή  η οποία απέχει εκατό (100) μόλις μέτρα, νοτίως, από την Παραλία Παντελεήμονα αναφέρονται ως κύριες  κατευθύνσεις  των ανέμων οι Βόρειες-Βορειοδυτικές ενώ όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην Παραλία Παντελεήμονα στην Έκθεση της Επιτροπής αναφέρονται ως κύριες κατευθύνσεις των ανέμων οι Νοτιανατολικές.
            Στην παράκτια ζώνη της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, βορείως της Παραλίας Παντελεήμονα,  και στην παράκτια περιοχή των Νέων Πόρων Πιερίας, νοτίως της Παραλίας Παντελεήμονα, οι Εκθέσεις των Επιτροπών Αιγιαλού και Παραλίας που συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 9385/1985 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας (ΦΕΚ 477/Δ/24.09.1985) και στην υπ’ αριθμ. 1099052/9042/03/Β0010/2004 (ΦΕΚ 135/Δ/18.02.2004) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφέρουν ως κύριες κατευθύνσεις των ανέμων στις συγκεκριμένες περιοχές και στις δύο περιπτώσεις τις Βορειοανατολικές ενώ αναφέρουν ότι το μέγιστο πλην συνήθες ύψος κύματος ανέρχεται μόλις σε 2.0 – 2.5 μέτρα.
            Επομένως, στην Παραλία Παντελεήμονα, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού  πνέουν κυρίως Νοτιοανατολικοί άνεμοι, ενώ στις όμορες παράκτιες ζώνες βορείως και νοτίως αυτής (Λεπτοκαρυά, Πλαταμώνα και Νέων Πόρων) και σε ελάχιστη απόσταση από αυτή, βάσει των εκτιμήσεων άλλων αντίστοιχων Επιτροπών, πνέουν άνεμοι από Βόρειες κατευθύνσεις. Επιπλέον στην Λεπτοκαρυά και στους Νέους Πόρους το ύψος των κυμάτων φθάνει τα 2,5 μέτρα ενώ στην Παραλία Παντελεήμονα το αντίστοιχο ύψος φθάνει τα 4,5 μέτρα δηλαδή υπολογίστηκε σχεδόν διπλάσιο.
            Η αντίφαση των εκτιμήσεων είναι εμφανής και για το λόγο και μόνο αυτό θα έπρεπε η Κτηματική Υπηρεσία ν. Πιερίας να είχε ήδη προβεί σε επανέλεγχο των ισχυρισμών της συγκεκριμένης επιτροπής και σε διόρθωση των όποιων σφαλμάτων διαπίστωνε, κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα.
            Τέλος, η συγκεκριμένη Επιτροπή  προσδιόρισε αυθαίρετα και Ζώνη Παλαιού Αιγιαλού στην παράκτια ζώνη της Παραλίας Παντελεήμονα  με τεράστιο μάλιστα πλάτος, χωρίς, πρωτίστως, να διεξάγει την παραμικρή, έστω και στοιχειώδη, επιστημονική ή ιστορική έρευνα, για την διαπίστωση της ύπαρξης Παλαιού Αιγιαλού ( προ του έτους 1884)  με αποτέλεσμα να θίξει όλες ανεξαιρέτως τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες στην Παραλία Παντελεήμονα που εκτείνονται, όπως αναφέρθηκε, σε μήκος 2 χιλιομέτρων περίπου.
            Επίσης, Σας αναφέρουμε ότι, ενώ έχει, εν μέρει, ακυρωθεί η Απόφαση 482/1987 του Νομάρχη Πιερίας,  δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2562/1991 Αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για συγκεκριμένη  έκταση  παράκτιας ιδιοκτησίας ,λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, εντούτοις, η Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας αγνόησε το σκεπτικό της ανωτέρω Αποφάσεως και δεν προέβη αυτεπαγγέλτως, ως όφειλε, στον επανακαθορισμό της ζώνης αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην Παραλία Παντελεήμονος.
            Πλέον των ανωτέρω στοιχείων, έχουν συλλεχθεί πλείστα άλλα στοιχεία ( εκθέσεις φωτοερμηνείας, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφίες, πορίσματα επιστημονικών ερευνών) με τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα ο λανθασμένος καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην Παραλία Παντελεήμονα που συνετελέσθη με την υπ’ αριθμ. 482/1987 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας  ( Φ.Ε.Κ. 56/Δ΄/1987).
            Επειδή, η διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει κατά την χάραξη των οριογραμμών των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού  σε όλο το μέτωπο της παράκτιας ζώνης του νομού Πιερίας και ειδικά στην περιοχή της Παραλίας Παντελεήμονα Πιερίας είναι επιτακτική  διότι λόγω της λανθασμένης χάραξης επιβάλλονται δυσβάσταχτα χρηματικά πρόστιμα εις βάρος των παράκτιων ιδιοκτητών χωρίς να υπάρχει καμιά νόμιμη αιτιολογία προς τούτο.
            Επειδή, μετά την συνειδητοποίηση εκ μέρους των παράκτιων τοπικών κοινωνιών της Πιερίας των γενόμενων, εις βάρος τους, αυθαιρεσιών της Διοίκησης ,κατά την χάραξη των οριογραμμών αιγιαλού και Παραλίας, θα πρέπει, βάσει των Αρχών του Κράτους Δικαίου και της Χρηστής Διοίκησης, αυτεπαγγέλτως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες να ενεργήσουν πάραυτα ώστε να επαναχαραχθούν οι ζώνες αιγιαλού και παραλίας στον νομό μας, ως προς το ορθό, για να μην αναγκασθούν οι θιγόμενες τοπικές κοινωνίες να εμπλακούν σε δαπανηρούς και μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες αναζητώντας την δικαίωσή τους.
            Για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας όλα τα σχετικά στοιχεία στην διάθεσή Σας, θα πρέπει να ενεργήσετε ως αρμόδιοι Υπουργοί και ως αρμόδιος Γ.Γραμματέας  προς την  κατεύθυνση αυτή για να αποκατασταθούν οι αναφερόμενες  αδικίες εις βάρος των παράκτιων  τοπικών κοινωνιών του νομού μας ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών των κοινωνιών αυτών  στο Κράτος και να εμπεδωθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης.


ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: «Η Πιερία ως τουριστικός νομός πλήττεται άμεσα από το μη τεκμηριωμένο τρόπο καθορισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θέση Camping ΕΟΤ Σκοτίνας μέχρι το Tunnel της Παραλίας Παντελεήμονα»

Με Τιμή
Η Αντιπεριφερειάρχης ΠιερίαςΣοφία Μαυρίδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου