Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΕ Πιερίας : Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το έτος 2015          


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής παραγωγής ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, παρασκευαστήρια, σημεία πώλησης, μεταφορικές εταιρίες κ.α. που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών υποχρεούνται κάθε έτος να δηλώνουν την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που παρήγαγαν ή/και διακίνησαν στις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της ΚΥΑ αριθμ. 263233/2008 (Β’ 244).
Αυτή η δήλωση είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τελών.

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των σχετικών δηλώσεών για το έτος 2015 έχει οριστεί η 29-01-2016, ημέρα Παρασκευή (Πληροφορίες: Δημήτριος Γρηγοριάδης, τηλ. 2351351257)

Παρακαλούνται οι παραπάνω όπως ανταποκριθούν εμπρόθεσμα ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο
Εισηγητής Γεωπόνος


Δημήτριος Γρηγοριάδης


H

Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου