Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Έκδοση 4ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 Π.Κ.Μ. ("Νέοι Γεωργοί") της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας»

Αποτέλεσμα εικόνας για Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους του υπομετρου 6.1 ότι έχει ήδη εκδοθεί η 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–20 της ΠΚΜ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΩ7ΛΛ-ΥΔΠ) σύμφωνα και με τη τελευταία επικαιροποίηση των Αποφάσεων ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΗΟ7ΛΛ-26Τ)

Η ανωτέρω Απόφαση-Τροποποίησης αφορά την Έγκριση όλων των Επιλαχόντων υποψηφίων  και εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1 ως Δικαιούχοι. Η ημερομηνία απόφασης ένταξης ,κατά την οποία αρχίζουν και οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των εν λόγω δικαιούχων.αναγράφεται στο παράρτημα της ανωτέρω απόφασης. Σύμφωνα με την παραπάνω τροποποίηση η βαθμολογία του τελευταίου δικαιούχου ή δυνητικά δικαιούχου ανέρχεται στα 45,13 μόρια.
Η ΔΑΟΚ Πιερίας βρίσκεται στη διάθεσή σας για πληροφορίες - διευκρινήσεις στα τηλέφωνα:
2351-351-127 (Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος) & 2351-351-313 (Χριστοδουλάκη Ελένη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου