Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Δήμος Κατερίνης: Διάνοιξη τμήματος της οδού Σαμοθράκης στην επέκταση ΒΑΤΑΝ


Στην αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης και στην επίλυση πάγιων καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων, εντάσσεται η διάνοιξη τμήματος της οδού Σαμοθράκης (Επέκταση Βατάν), στην οποία προχώρησε σήμερα, συνεργείο της αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Κατερίνης.
Ειδικότερα, η οδός στην οποία έγινε η διάνοιξη συνδέει τις οδούς Χαιρωνείας & Σουρή, ενώ η πρώτη φάση των εργασιών θα επικεντρωθεί και στη χαλικόστρωσή του συγκεκριμένου τμήματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην οδό Σαμοθράκης υφίσταται και δημοτικό οικόπεδο, για το οποίο μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής του.

 «Η απόδοση αυτού του δημόσιου χώρου στους δημότες βελτιώνει και αναβαθμίζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές  υποδομές στην περιοχή» σημειώνει σε δήλωσή του, ο  αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Ντούρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου