Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Αίτηση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΑΔΑ: 6Χ2ΜΩΕΤ-8Χ5), μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κατερίνης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη, η οποία θα διεξαχθεί το χρονικό  διάστημα από 01/09/ μέχρι 07/09/2018 στον οικισμό Ανδρομάχης.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα κατά τις ώρες 07:30 π.μ. έως 15:00.


Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης (γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης. 

                                 Ο Αντιδήμαρχος                            Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
                            Παπαζιώγας Νικόλαος                                  Γαβρίδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου