Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

«Πράσινο φως» για πληρωμή 60 εκατ. ευρώ για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα


«Πράσινο φως» για πληρωμή 60 εκατ. ευρώ για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα

Άναψε το «πράσινο φως» για πληρωμή των υπολοίπων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΚΥΑ υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2018 ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους».
Η απόφαση σημειώνει επίσης ότι οι πληρωμές αφορούν συγκεκριμένα τα μέτρα για την απονιτροποίηση, για τη διατήρηση των αυτόχθονων απειλούμενων φυλών αγροτικών ζώων, για τη διατήρηση του αμπελώνα της Θήρας, για την αμειψισπορά, για την ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και τεύτλων καθώς και για την μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών (αγρανάπαυση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου