Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (15η)
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτων
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημαρχείου για τη διενέργεια Street Party
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του ν. 1080/80
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 350/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 351/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 368/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 371/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» (ΔΩΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 369/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμαΟρισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 370/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή προέδρου – αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 372/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 373/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (ΔΗ.ΠΑ.Κ. Α.Ε Ο.Τ.Α)”
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 1.  
Συμπλήρωση της με αριθμ. 543/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την υποβολή πρότασης έργου οδοποιίας εντός οικισμού με τίτλο ʺΒελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Κορινούˮ στο υπομέτρο  19.2,της υπο-δράσεως  19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια » του Π.Α.Α. 2014-2020
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συμπλήρωση της με αριθμ. 544/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την υποβολή πρότασης έργου οδοποιίας εντός οικισμού με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός των Δ.Κ. Περίστασης και Καλλιθέας Δ.Ε. Παραλίας”, στο υπομέτρο  19.2,της υπο-δράσεως  19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια » του Π.Α.Α. 2014-2020
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συμπλήρωση της με αριθμ. 545/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την υποβολή πρότασης έργου οδοποιίας εντός οικισμού με τίτλο «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των Τ.Κ. Λόφου και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας» στο υπομέτρο  19.2,της υπο-δράσεως  19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια » του Π.Α.Α. 2014-2020
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συμπλήρωση της με αριθμ. 546/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την υποβολή πρότασης έργου οδοποιίας εντός οικισμού με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Δ.Κ. Σβορώνου Δ.Ε. Κατερίνης”, στο υπομέτρο  19.2,της υπο-δράσεως  19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια » του Π.Α.Α. 2014-2020
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης περί : Α) ορισμού διαχειριστή (υπολόγου)  και Β) ορισμού υπεύθυνου (υπολόγου)  της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης» (αρ. μελ. 14/2018) με κωδικό ΟΠΣ  5029058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020»
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κατερίνης» αρ.μελ. 25/2019 , προϋπολογισμού 58.500,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης»
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης».
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 1.  
Ορισμός των διαχειριστών αιρετών και υπαλλήλων της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου