Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού 31/7/2015


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 31 του μήνα Ιουλίου  έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.    Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και της Μ.Κ.Ο. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» .(Εισήγηση Δρ. Α. Μπίντας- κ. Α. Αγγέλου Περ. Σύμβ. Πιερίας).
2.    Πρόταση – παροχή γνώμης για μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας, που αφορούν την περιοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, προς το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.(Εισήγηση κ. Δήμαρχος)
3.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με το Λιμενικό Ταμείο για την καθαριότητα των χερσαίων ζωνών των λιμανιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.(Εισήγηση κ.  Δήμαρχος).
4.    Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2015 και διάθεση πιστώσεων.(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
5.    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κολινδρού Δήμου Πύδνας – Κολινδρού».(Εισήγηση κ. κ. Δ. Καραμέλλιος).
6.    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα Δ.Κ. Αιγινίου». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
7.    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
8.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπης κατασκευής στο Ο.Τ. 136α στο Αιγίνιο », σχετική αναμόρφωση του πρ/σμού, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.(Εισήγηση κ. κ. Δ. Καραμέλλιος).
9.    Διάθεση ενός (1) ατόμου για τη λειτουργία του έργου: «Δημιουργία Τουριστικού Περιπτέρου στο Τ.Δ. Μακρυγιάλου». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Αμπελότοπος Αιγινίου».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανάπλαση πάρκου Αλυκών».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης σε γήπεδο του Αιγινίου».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αιγινίου».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Σφενδάμης».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους  της εργολαβίας: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Αμπελότοπος Αιγινίου».(Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
16. Καθορισμός θέσης για τοποθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού (SEATRAC) σε παραλία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για διευκόλυνση της πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα. (Εισήγηση κ. Β. Νικολοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
17. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας του με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 49083 JCB  .(Εισήγηση κ. Κ. Κακάνης, Αντιδήμαρχος).
18. Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς  Πύδνας.(Εισήγηση κ. Ν. Τουλούπας, Αντιδήμαρχος). 
19. Χορήγηση άδειας «Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών».(Εισήγηση κ. Ν. Τουλούπας, Αντιδήμαρχος). 
20. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών. (Εισήγηση κ. Ν. Τουλούπας, Αντιδήμαρχος).
21. Επιβολή προστίμου σε καλλιεργητή για παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11, παρ. 3 του κανονισμού άρδευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Ν. Τουλούπας, Αντιδήμαρχος).
22. Παραχώρηση της χρήσης του προαύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς για φιλοξενία εκδήλωσης του Π.Σ. «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».(Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
23. Παραχώρηση της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου του «Πευκώνα Καταχά» στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καταχά «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για φιλοξενία της εκδήλωσης «Ποντιακό Αντάμωμα».(Εισήγηση κ. Α. Πάππου). 
24. Αίτημα των αθλητικών συλλόγων «ΜΑΣ ΝΙΚΗ»  και «ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ».(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).  
25. Διαγραφή ποσού από ακαθάριστα έσοδα του SELIM GEZIM του ILMI από τον αριθ. 12/ΑΙΓ/2013 χρηματικό κατάλογο.(Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).
26. Αίτηση Τζελέπη Αγγελικής του Δημητρίου  για διαγραφή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών στη Δ.Κ. Αιγινίου .(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
27. Αίτηση Πομάκη Ιωάννη του Δημητρίου για διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως τέλος ύδρευσης Αιγινίου στο όνομά του και χρέωση αυτού στο όνομα Γκασνάκης Παναγιώτης του Νικολάου  .(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
28. Αίτηση Τσαραμπουλίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου για διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως τέλος ύδρευσης Καταχά στο όνομά του και χρέωση αυτού στο όνομα MYTARI NEIM του ISMAIL  .(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
29. Αίτηση Παπαεμμανουήλ Δημητρίου του Γεωργίου για διαγραφή μέρους του ποσού που χρεώθηκε ως τέλος ύδρευσης 3ου τετραμήνου 2014 Παλαιόστανης,  λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη .(Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
30. Αίτηση Αδαμαντίδη Δημητρίου του Γεωργίου για διαγραφή ποσού που χρεώθηκε ως τέλος ύδρευσης – αποχέτευσης γ΄ τετραμήνου 2012 και α΄τετραμήνου 2013 Αιγινίου,  λόγω λάθους ως προς τη φορολογητέα ύλη. (Εισήγηση κ. Α. Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
31. Διαγραφή ποσού που χρεώθηκε εκ παραδρομής ως τέλος ύδρευσης στο με αριθ. 4383 υδρόμετρο Αιγινίου.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
32. Διενέργεια κλήρωσης για την τοποθέτηση των εκθετών στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου κατά τη διεξαγωγή της για το έτος 2015.


             Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου