Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Ιδιωτικά κεφάλαια 4 δισ. θέλουν οι τράπεζες

Κόσμος περιμένει σε τράπεζα να εξυπηρετηθεί. Χθες κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση, ωστόσο υπάρχουν εκκρεμότητες.Κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση, ωστόσο πολλά κρίσιμα ζητήματα για τη δομή του εγχειρήματος παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πέραν των ανοιχτών θεμάτων, τα οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τις επόμενες ημέρες, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις που οδηγούν σε σαρωτικές αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών αλλά και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τη συμμετοχή τεχνοκρατών με πολυετή διεθνή εμπειρία. Επίσης προβλέπει τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες επίσης μπορούν να ανακεφαλαιοποιηθούν από το ΤΧΣ.


Γκρίζες ζώνες αποτελούν το τι θα γίνει με τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στους ομολογιούχους των τραπεζών σε περίπτωση που απαιτηθεί κρατική βοήθεια και την αναλογία ειδικών μετατρέψιμων ομολογιών (Coco’s) και κοινών μετοχών με τις οποίες το ΤΧΣ θα καλύψει τη συμμετοχή του. Πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστούν, διαφορετικά μπορεί να αποτρέψουν τη συμμετοχή ιδιωτών. Το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών φαίνεται ότι προκαλεί εντάσεις, καθώς Πειραιώς και Alpha έχουν προχωρήσει στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ενώ Εθνική και Eurobank τις διατηρούν.

Η γενική εικόνα είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών όπως θα διαμορφωθούν από το δυσμενές σενάριο. Ωστόσο στην πράξη θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον το ποσό που θα προβλέπει το βασικό σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι κεφαλαιακές ανάγκες, που θα ανακοινωθούν σήμερα στις 11.30 π.μ. από την ΕΚΤ, θα διαμορφωθούν στα 14 δισ. ευρώ με το δυσμενές σενάριο και στα 4,4 δισ. ευρώ με το βασικό σενάριο. Αν μια τράπεζα καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, θα διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. Αν καλύψει το βασικό σενάριο, τότε οι ευρωπαϊκές αρχές θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της κατανομής των ζημιών στους ομολογιούχους (κύριας και μειωμένης εξασφάλισης), και η επίπτωση θα εξαρτηθεί από το ύψος της κρατικής βοήθειας σε σχέση με το συνολικό ποσό των αυξήσεων. Οσο περισσότερη κρατική βοήθεια λάβει μια τράπεζα τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις στους ομολογιούχους. Αν δεν καλύψει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου, τότε θα τεθεί σε εκκαθάριση και θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το κράτος.

Ο νόμος αναφέρει ότι η αναλογία Coco’s – μετοχών με τις οποίες το ΤΧΣ θα καλύψει τη συμμετοχή του θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η κυβέρνηση πιέζει ώστε η αναλογία να είναι 50% Coco’s και 50% κοινές μετοχές, ώστε να διασφαλιστεί ικανοποιητική συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, κάτι όμως που φαίνεται να απορρίπτουν οι θεσμοί εκτιμώντας ότι θα αποτρέψει τη συμμετοχή ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου. Οι θεσμοί υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ με μετοχές δεν μπορεί να ξεπερνά το 20%-30% του συνόλου, για να μην «τρομάξει» τους ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η κατανομή Coco’s – μετοχών θα κλειδώσει στο 70%-30%.

Πώς θα γίνουν οι αυξήσεις

Εστω ότι μια τράπεζα έχει κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 5 δισ. ευρώ με το δυσμενές και 2,5 δισ. ευρώ με το βασικό σενάριο του stress test. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν, π.χ., 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ από τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι τράπεζες για την ανταλλαγή των ομολόγων με μετοχές και 700 εκατ. ευρώ από τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου (κέρδη προ προβλέψεων, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.). Ετσι οι «καθαρές» κεφαλαιακές ανάγκες θα διαμορφωθούν στα 3,5 δισ. με το δυσμενές και στο 1 δισ. με το βασικό. Η τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου έως 3,5 δισ. ευρώ με στόχο να επιτύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών. Αν συγκεντρώσει κάτω από 1 δισ. ευρώ, θα τεθεί σε εκκαθάριση. Αν συγκεντρώσει λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ και χρειαστεί 2,5 δισ. από το Δημόσιο, τότε οι επιπτώσεις στους κατόχους ομολόγων θα είναι μεγάλες. Αν συγκεντρώσει 2,5 δισ. από την αγορά και χρειαστεί 1 δισ. από το Δημόσιο, τότε οι επιπτώσεις στους ομολογιούχους θα είναι μικρότερες και πιθανότατα να μην υπάρξει συμμετοχή των κατόχων ομολόγων κύριας εξασφάλισης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test, θα συνεδριάσουν τα Δ.Σ. των τραπεζών.
Έντυπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου