Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Δήμος Κατερίνης: Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΣτη συγκρότηση, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου (έως 31.08.2019), της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
·      των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
·      των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
·      των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
·      των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
·      των ενώσεων και συλλόγων γονέων
·      των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
·      των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
·      άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
·      εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
πρόκειται να προβεί ο Δήμος Κατερίνης, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η παραπάνω απαρίθμηση – αναφορά των φορέων είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν Φορείς, Σύλλογοι ή Οργανώσεις, που υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, δημότες μετά από κλήρωση.


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
·     Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
·     Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
·     Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
·     Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι φορείς καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, απευθύνοντας το σχετικό αίτημα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα υποστήριξης αιρετών οργάνων (τηλ.:2351 350436, 350437, 350424), είτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο adamou@katerini.gr. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ώρα 24.00.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα ή Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail υποχρεωτικό), ενώ για τους υποψήφιους φορείς είναι απαραίτητος ο ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου