Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4497/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Αποτέλεσμα εικόνας για "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,  

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, ενημερώνουν ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/Α/13-11-2017), με τίτλο "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".

Όπως, διευκρινίζει, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, «με το νέο νόμο επέρχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ενώ καθορίζονται νέοι κανόνες στο χώρο των λαϊκών αγορών, του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, στις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και στις κινητές καντίνες».
 Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Τμημάτων Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον τομέα του υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4497/2017.

Βασικά σημεία του Ν. 4497/2017:
1) Ενιαία αναλυτική περιγραφή όλων των τύπων αδειών και όλων  των μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου – Στις άδειες επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου προτεραιότητα κατά 60% θα δίνεται στις ευπαθείς ομάδες ανέργων όπως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ. και κατά 40% σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα γενικά.
2) Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης  υπαιθρίου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων στο υπαίθριο εμπόριο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διασταύρωση των στοιχείων των δραστηριοποιούμενων, των ελέγχων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται.
3) Δυνατότητα σε παραγωγούς – επαγγελματίες αγρότες με την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου για διάθεση των προϊόντων τους και εκτός λαϊκών σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές καθώς και στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο ανάλογα με την άδεια που του έχει χορηγηθεί. Παράλληλα, κάθε παραγωγός πωλητής τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα του νόμου και καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής. Οι   Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων  και τα Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους παραγωγούς  μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειας τους.
4) Ενισχύεται η βιωσιμότητα  των επαγγελματιών δηλ. ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε λαϊκές αγορές λιγότερες από έξι μέρες τη βδομάδα  πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές.
5) Επαρκές θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις μορφές και κατηγορίες άσκησης υπαίθριας  εμπορικής δραστηριότητας όπως αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ τίθενται σαφή χρονικά όρια λειτουργίας αυτών των αγορών.
6) Καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης στις Λαϊκές αγορές στο Στάσιμο εμπόριο αλλά και στο Πλανόδιο εμπόριο  για την χορήση, κατανομή θέσεων και τοποθέτηση πωλητών. Το σύστημα μοριοδότησης συνδυάζει κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιων του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα). 
7) Διοικητικές κυρώσεις κατηγοριοποιούνται σε τριάντα (30)   παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο με χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 € έως και 3.000  € αλλά και με προσωρινή ή και οριστική ανάκληση της άδειας. Παράλληλα οι κυρώσεις θα καταγράφονται σε Μητρώο Κυρώσεων.
8) Συστήνονται Επιτροπές  σε κάθε Περιφέρεια για ορισμένα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών  και αποτελούνται από όργανα της Διοίκησης και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου