Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Με αφορμή του από 27.09.2016 Δημοσιεύματος της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων Δήμου Κατερίνης και προς αποφυγή κάθε εσφαλμένης ερμηνείας, παραθέτουμε τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:


Αποτέλεσμα εικόνας για Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας


            Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με την αρ. 99/2015 (συνεδρίαση 7η/11-05-2015) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π. Κ. Μ. ενέταξε στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Πιερίας χρηματοδοτούμενο από ΟΣΚ, το έργο με γενικό τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 129.991,00 € (με ΦΠΑ). Με το ίδιο Πρόγραμμα η ΠΕ Πιερίας υλοποιεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού το έργο «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 230.000€, καθώς σκοπός του Προγράμματος είναι η υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων αξιοποιώντας την υφιστάμενη χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ, ως διάδοχος φορέας της ΝΑ Πιερίας, μέσω όμως προγραμματικών συμβάσεων καθώς ο Νόμος του Καλλικράτη 3852/2010, έχει αναθέσει την παραπάνω αρμοδιότητα στους δήμους.

            Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας, μετά από αίτημα του Δήμου Δίου Ολύμπου για τα προβλήματα υγρομόνωσης της σκεπής του Γυμνασίου Λεπτοκαρυάς και την υποβολή της απαραίτητης τεχνικής μελέτης από την Τεχνική του Υπηρεσία, προχώρησε στον έλεγχο και θεώρηση της παραπάνω μελέτης και τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Δίου - Ολύμπου για την κατασκευή νέας σκεπής στο εν λόγω σχολείο και την υλοποίηση του έργου με γενικό τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», σύμφωνα με την αρ. 284/2015 (συνεδρίαση 19η / 28-12-2015) με ΑΔΑ: 68ΓΜ7ΛΛ-Υ0Γ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ. Το έργο δημοπρατήθηκε εντός του 2016 και βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του με φορέα επίβλεψης την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δίου – Ολύμπου.
            Επίσης η ΠΕ Πιερίας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της,  έτους 2016, χρηματοδοτούμενο από Τόκους το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας» προϋπολογισμού 72.000 € που αφορά εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Δήμητρα» που πρόσφατα παραχωρήθηκαν για χρήση στο σχολικό κτίριο του Μουσικού Σχολείου από το Υπουργείο, με την προϋπόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης του σχολείου.

            Τέλος η ΠΕ Πιερίας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της, έτους 2016, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ, το έργο με γενικό τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών οδών Δήμων Ν. Πιερίας» που αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές οδοποιίες των Δήμων, με την προϋπόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης ή των άλλων Δήμων, μετά από αίτημά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου