Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Αποτέλεσμα εικόνας για κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Στις 30-9-2016 υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Ν.Φίλη, τον Υπ. Υγείας κ. Α. Ξανθό, τον Αν. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μ. Μπόλαρη και τον Αν. Υπ. κ. Γ. Χουλιαράκη, για την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία στα πλαίσια των Καν(ΕΕ)αριθ.1308/2013 του Ευρ.Συμβουλίου και αριθ. 247/2016 & 248/2016 της Ευρ. Επιτροπής.


Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ,ιδίως τη διασφάλιση των αγορών στο παρόν και το μέλλον.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας.

Τα προϊόντα που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία  βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητάς τους, είναι τα εξής:
  • Μήλα
  • Πορτοκάλια
  • Αγγουράκια
  • Κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
  • Κορινθιακή σταφίδα
Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Φορέας ή φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (παροχή προϊόντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική και τη διανομή, τον εξοπλισμό, την προβολή, την αξιολόγηση και τα συνοδευτικά μέτρα) του άρθρου 23, παρ. 1 του Καν 1308/2013 είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας   που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.


Το ύψος της χρηματοδότησης του Προγράμματος  για την περίοδο υλοποίησης 2016- 2017 ανέρχεται σε 4.493.600,00 € από το οποίο ποσό ύψους 3.143.600,00 € αποτελεί  ενωσιακή δαπάνη  και ποσό ύψους 1.350.000,00 €   βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου