Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Την αποκατάσταση αδικιών για τα ομόλογα πληρωμής που δόθηκαν σε προμηθευτές των νοσοκομείων ζητάει με Ερώτηση της η Βουλεύτρια Πιερίας Ε. Σκούφα


Αποτέλεσμα εικόνας για Ελισσάβετ ( Μπέττυ) Σκούφα

Συνυπογράφουν δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Την αποκατάσταση φορολογικών και τραπεζικών αδικιών που προέκυψαν από την μη κανονική πληρωμή τιμήματος για τις δημόσιες προμήθειες του 2009 προς τις επιχειρήσεις ιατρικών προμηθειών, ζητά με ερώτηση την οποία συνυπογράφουν δέκα ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ ( Μπέττυ) Σκούφα. Στην ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και στον υπουργό Υγείας, επισημαίνεται η ανάγκη να υπάρξει λύση για την δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει σημαντική μερίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενώ εφοδίασαν δημόσιους οργανισμούς υγείας με ιατρικά υλικά το 2009, πληρώθηκαν με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου το 2010, τα οποία με την σειρά τους χρησιμοποίησαν ως ενέχυρο στις τράπεζες που είχαν δάνεια.
Ωστόσο με το κούρεμα που έγινε των ομολόγων, οι επιχειρήσεις αυτές εγκλωβίστηκαν αφού οι τράπεζες θεώρησαν τα σχετικά δάνεια ως ακάλυπτα, αυξάνοντας τα επιτόκια, από την άλλη δεν επέτρεψαν την πώλησή τους σε τρέχουσες τότε τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν έως και τα 2/3 των δανείων. Όπως αναφέρεται, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον διακανονισμό των δανείων των επιχειρήσεων αυτών.
ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Οι προμήθειες των δημόσιων φορέων υγείας για συνηθισμένης χρήσης ιατρικά υλικά (γάζες, σύριγγες κλπ) γίνονται ως επί το πλείστον από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Για τις προμήθειες του έτους 2009, που σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική θα πληρωνόταν το 2010, προσφέρθηκαν στους προμηθευτές ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Την αντικανονική αυτή προσφορά κάποιοι την αποδέχθηκαν εννοούμενη ως εγγύηση πληρωμής ενός αξιόχρεου κράτους, κάποιοι όχι και κάποιοι από αυτούς την προσέβαλαν στα δικαστήρια.

Τα σχετικά ομόλογα όσων ως άνω αποδέχθηκαν την προσφορά, δόθηκαν ως ενέχυρο προς τις τράπεζες με τις οποίες εκείνοι είχαν συνάψει δανειακές συμβάσεις κεφαλαίου κίνησης (με το οποίο γινόταν η συναλλαγή) και παρακρατήθηκαν από τις τράπεζες αυτές προς κάλυψη του δανείου. Όταν όμως έγινε το “κούρεμα” των ομολόγων (PSI) οι τράπεζες θεώρησαν μεν τα σχετικά δάνεια ως ακάλυπτα, αυξάνοντας τα επιτόκια, από την άλλη δεν επέτρεψαν την πώλησή τους σε τρέχουσες τότε τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν έως και τα 2/3 των δανείων.
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Αποτέλεσμα ήταν πολλά από τα δάνεια αυτά να εμφανίσουν προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε αδυναμία συνέχισης των εργασιών τους λόγω έλλειψης κεφαλαίου, εγγραφής στον “Τειρεσία” και συσσώρευσης άλλων οφειλών. Η δεινή θέση των επιχειρήσεων αυτών κατέστη ακόμη χειρότερη από το γεγονός ότι οι συναλλαγές θεωρήθηκαν από την εφορία ως επιτυχώς ολοκληρωμένες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή του σχετικού ΦΠΑ και την συμπερίληψή τους στα φορολογητέα επιχειρηματικά κέρδη. Η συνολική αδικία εις βάρος των παραπάνω επιχειρήσεων επιτάθηκε και από το γεγονός ότι οι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που προσέφυγαν στα δικαστήρια ή απλά δεν αποδέχθηκαν την προσφορά ομολόγων, πληρώθηκαν τελικά εις ολόκληρον τα οφειλόμενα σε μετρητά, έστω και μετά από τρία χρόνια.
Επειδή η παραπάνω κατάσταση έχει οδηγήσει στο χείλος της κατάρρευσης σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων του κλάδου και μάλιστα εκείνες από αυτές που εμπιστεύθηκαν και καλόπιστα διευκόλυναν το Ελληνικό Κράτος
Επειδή η στήριξη της επαναλειτουργίας αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αποφέρει μέγιστο κοινωνικό και δημοσιονομικό όφελος από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και από τα φορολογικά έσοδα του κύκλου εργασιών τους
Επειδή πέραν όλων των άλλων είναι σημαντικό να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους ως πληρωτή και η εξάλειψη κάθε εντύπωσης ότι ακολουθούνται πρακτικές που δημιουργούν αδικίες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Αν προτίθενται να λάβουν έγκαιρα και κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων και ειδικότερα :
-Προώθηση κατάλληλης νομοθετικής λύσης για τη ρύθμιση και διακανονισμό των δανείων των επιχειρήσεων αυτών ώστε να καταστούν και πάλι βιώσιμα και ενήμερα, με χαμηλά επιτόκια, να ενταχθούν και πάλι αυτές ομαλά στο τραπεζικό σύστημα και να αποκατασταθεί η χρηματοδότησή τους, εν ανάγκη και με εκ νέου χορήγηση εγγύησης από το κράτος για την πληρωμή τους.
- Προώθηση κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης για την επιστροφή/πίστωση-συμψηφισμό του ΦΠΑ που άδικα καταβλήθηκε για τις συναλλαγές αυτές που στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου