Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ επικαιροποιημενων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΠΑΑ 2014-20


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι:

1. Έχουν ήδη αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (με ημερομηνία ανάρτησης 25/9/20 και ΑΔΑ: ΩΥΛΜ7ΛΛ-Π9Κ) οι ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) πίνακες αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Προγράμματος «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Υπομέτρο 6.3 ΠΑΑ 2014-20). Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα των δικών τους αιτήσεων ένταξης  (ή αιτήσεων ενδικοφανών προσφυγών) καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 

Στο link: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20850 έχουν ήδη αναρτηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι σχετικοί επικαιροποιημένοι πίνακες αποτελεσμάτων.

 

2. Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί και η επικαιροποίηση της σχετικής Απόφασης Ένταξης.

 

3. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα κατάταξης δικαιούχων και δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, δικαιούται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (2/10/20), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης στην ΔΑΟΚ Πιερίας ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση. Η έντυπη μορφή της αίτηση μη ένταξης παράγεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 

1.        Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 7), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος  & 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

2.        Στους Δικτυακούς τόπους

-          του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr

-          της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pkm.gov.gr/)

 

 

 

Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

 

 

Κ Μπάκος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου