Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης από τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΜέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00’ παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης από τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, δίνεται παράταση, προκειμένου οι υποψήφιοι λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δράσης να προετοιμάσουν καλύτερα τα επενδυτικά σχέδιά τους.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020 εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καταθέτοντας καλά προετοιμασμένα σχέδια διεκδίκησης της χρηματοδότησης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr και μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναρτήσουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρει η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» προκηρύχθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 και στόχος της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της εφαρμοσμένης και πειραματικής έρευνας και της καινοτομίας από επιχειρήσεις είτε αυτόνομα είτε μέσω συμπράξεων και συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα του Ν.4182/2013 που αποτελούν και τους υποψήφιους δικαιούχους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) είναι 6 εκ. ευρώ και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 400.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την ένταξή τους στη δράση. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν για μισθολογικό κόστος, εξοπλισμό, μεταφορά τεχνογνωσίας, μελέτες, γενικότερα έξοδα κ.ά. Το ποσοστό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξει ο υποψήφιος δικαιούχος και το μέγεθος της επιχείρησης και για τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είναι 100%.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Περιφερειακό Εταίρο-Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gre-mail:pkm@e-kepa.grinfo@e-kepa.gr, ενώ επίσης μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου