Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ορίζεται εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 


Σοφία Μαυρίδου: «Είναι σημαντικός και ουσιαστικός ο ρόλος του εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μ. στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κατακτήσουμε την πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων»


            Το μεσημέρι της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σκοπό τον ορισμό εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. VI. του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
            Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ως εκπρόσωπό του στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Μακεδονίας, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου. Η κα Μαυρίδου επεσήμανε πως «ο ρόλος του εκπροσώπου του Π. Σ. στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Κ. Μ. είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και ουσιαστικός, καθώς οι διακρίσεις των φύλων είναι ένα ζήτημα, το οποίο με απασχολεί, όχι μόνο ως Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και ως γυναίκα και θεωρώ πως έχουμε πολύ δρόμο και πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε να καταφέρουμε να κατακτήσουμε την πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου