Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝΑπό το Δήμο Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνεται ότι με

βάση το ν. 4321/2015 παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής
ρύθμισης του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών έως
26/05/2015.

Πιο συγκεκριμένα οι παραπάνω οφειλές προς το Δήμο
μας δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά
από επιλογή του οφειλέτη , με ελάχιστο ποσό μινιαίας
δόσης τα είκοσι ( 20 ) ευρώ . Αναλόγως του αριθμού των
δόσεων που θα επιλεγεί , θα υπάρχει και η αντίστοιχη
απαλλαγή προσαυξήσεων , με ανώτατο όριο απαλλαγής σε
ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με
κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής
καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις .
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή
αιτήσεων , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου και συγκεκριμένα στον Ταμία κ. Τόλιο
Γεώργιο , τηλ. 2353350102- 2353350101
Ο Δήμαρχος
Λαγδάρης Β. Ευάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου