Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ : Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας – Xylella fastidiosa στην ελιάΤο Xyllela fastidiosa είναι ένα νέο φυτοπαθογόνο βακτήριο που προσβάλλει πολλά είδη φυτών και είναι οργανισμός καραντίνας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Το βακτήριο δεν έχει εντοπισθεί στην Ελλάδα, αλλά έχει ταυτοποιηθεί στην περιφέρεια της Απουλίας (Apulia) της Νότιας Ιταλίας σε δένδρα ελιάς. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπάρχει προοδευτική εξάπλωση της ασθένειας προς το βορειότερο κομμάτι της Ιταλίας.

Το παθογόνο είναι ένα διασυστηματικό βακτήριο αργής ανάπτυξης. Εγκαθίσταται και μολύνει επιλεκτικά τα αγγεία του ξύλου των φυτών τα οποία φράσει και προκαλεί δυσκολίες στη διακίνηση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού μέσα στο φυτικό σώμα. Μεταδίδεται με το πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτά, δενδρύλια) σε μεγάλες αποστάσεις και σε μικρές με τον εμβολιασμό και τα έντομα φορείς (μυζητικά έντομα π.χ .διάφορα τζιτζικάκια, Cicadellidae, Cercopidae, Hemiptera).
Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι νεκρώσεις φύλλων, ξηράνσεις κλαδίσκων και κλάδων, καχεξία, χλώρωση, μάρανση, μείωση της παραγωγής και σταδιακά ξήρανση ολοκλήρου του δένδρου.
Το βακτήριο ενδημεί στο αμπέλι, στην αμυγδαλιά, στη ροδακινιά, στον πλάτανο, στην πικροδάφνη, στη μηδική, σε εσπεριδοειδή, στη βελανιδιά, στην ελιά κ.α.. Τα πιο σημαντικά είδη με ιδιαίτερα οικονομικό ενδιαφέρον είναι η ελιά, το αμπέλι, τα πυρηνόκαρπα και τα εσπεριδοειδή.
Δεν υπάρχει χημική καταπολέμηση του παθογόνου βακτηρίου.
Η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται: α) με την αποφυγή εισόδου του παθογόνου στη χώρα, β) με την εφαρμογή αυστηρών μέτρων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, γ) με αυστηρούς ελέγχους κατά τη διακίνηση φυτικών ειδών και πολλαπλασιαστικού υλικού, δ) με απαγόρευση εισόδου δένδρων ελιάς από περιοχές της Ιταλίας, όπου ανιχνεύτηκε και στ) με επισκοπήσεις (surveys) σε διάφορες καλλιέργειες (ελιά, αμυγδαλιά πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή κ.λ.π.).
Παρακαλείται όπως οποιοσδήποτε παρατηρήσει συμπτώματα ως τα παραπάνω αναφερόμενα, ενημερώσει άμεσα την αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία:
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Πιερίας, τηλ. 2351-351-116, 119, 128, 252.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                   
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου