Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Αποσύρθηκαν οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας για να κατατεθούν την Παρασκευή ως ξεχωριστός νόμος


Με το βάρος στην εμπειρία και όχι στα πτυχία η επιλογή διευθυντών στην Εκπαίδευση – Στο 33% μετρά η κάλπη που αντικαθιστά τη συνέντευξη – Οι αλλαγές σε εξεταστικό και πρότυπα - πειραματικά σχολεία
Αποσύρθηκαν οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας για να κατατεθούν την Παρασκευή ως ξεχωριστός νόμος

Με μια κίνηση της τελευταίας στιγμής, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απέσυρε τις τέσσερις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Σταύρου Κοντονή για την αθλητική βία. Οι εν λόγω τροπολογίες που αφορούν την επίλυση των επειγόντων θεμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κατατεθούν τελικά αύριο, Παρασκευή, στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ως ξεχωριστό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο πλέον του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (εξεταστικό, επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, επαναφορά απολυμένων και «διαθέσιμων» εκπαιδευτικών, διαχωρισμός πειραματικών και πρότυπων σχολείων) θα ψηφιστεί ως την Παρασκευή 8 Μαίου. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στη Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου θα γίνει η ακρόαση όλων των αρμόδιων φορέων.

Οι επιλογές διευθυντών


«Διοικητική και υπηρεσιακή κατάσταση» (δηλαδή προϋπηρεσία) και «συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητα - γενική συγκρότηση» αποτιμώνται περισσότερο από τυπικά προσόντα πτυχία, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στο νέο σύστημα για την επιλογή των διευθυντών σχολείων που κατατίθεται εντός της ημέρας στη Βουλή.

 Έτσι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αποκτά, σύμφωνα με το νέο σύστημα, κατ' ανώτατο όριο «11 μόρια» στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ το μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα κατ' ανώτερο «4 μόρια»... Το σύνολο των μορίων που απαιτούνται είναι από 35 ως 38 μόρια ανάλογα με το είδος του σχολείου και της θέσης.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση και την τροπολογία

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με την τροπολογία του υπουργείο Παιδείας αλλάζει συνολικά το τοπίο στην επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και εισάγεται η μέθοδος της... κάλπης (σε ένα ποσοστό 33% των δασκάλων και καθηγητών, εφόσον ψηφίσουν όλοι).

Το θέμα, όπως είναι γνωστό, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, οπότε η συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή είναι πιθανό να οδηγήσει σε σειρά αλλαγών.

Πάντως το υπουργείο Παιδείας αποσύρει το κριτήριο της συνέντευξης του υποψηφίου καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν «στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επιλογή "ημετέρων". Με τον νέο νόμο παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η θητεία των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης λήγει με την τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το νέο σύστημα

Σύμφωνα με το νέο σύστημα που προτείνεται για τους διευθυντές σχολικών μονάδων:

- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο όπου εμπεριέχονται και αποδεικνύονται τα τυπικά τους προσόντα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία. Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτισή τους (66% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).

- Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές την τελευταία πενταετία.

- Υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 20% των ψήφων, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας στον σύλλογο διδασκόντων, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής, καθώς θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί επαρκώς το κριτήριο αποδοχής εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται η αυξημένη απαρτία (66%) του συλλόγου διδασκόντων. Σε αυτή δικαίωμα ψήφου έχουν οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, μόνιμοι και αναπληρωτές.

Όσον αφορά τους διευθυντές εκπαίδευσης:

- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διευθυντές Εκπαίδευσης καταθέτουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο όπου εμπεριέχονται και αποδεικνύονται τα τυπικά τους προσόντα.

- Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία. Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτισή τους (66% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 20% των ψήφων, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής, καθώς θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί επαρκώς το κριτήριο αποδοχής εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα κριτήρια

- Συνολικά το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ' ανώτατο όριο, από τις οποίες διδακτορικό δίπλωμα 4 μονάδες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 3 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 4 μονάδες. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός έτους δεν μοριοδοτείται. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως...

- Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ' ανώτατο όριο, από τις οποίες η υπηρεσιακή κατάσταση έχει 11 μονάδες κατ' ανώτατο όριο.

- Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση έχει 12 μονάδες κατ' ανώτατο όριο.

Ως διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και ΕΚ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Και άλλες τροπολογίες

Στην κατάθεση τροπολογιών για τον διαχωρισμό των πειραματικών σχολείων από τα πρότυπα αλλά και για θέμαρτα του εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτά τα σχολεία προχώρησε επίσης η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Διαβάστε την τροπολογία για τα πρότυπα - πειραματικά σχολεία

Όπως είναι ήδη γνωστό διαχωρίζονται απολύτως τα πρότυπα από τα πειραματικά σχολεία. Πρότυπα παραμένουν μόνο οκτώ, τα λεγόμενα «ιστορικά» σχολεία: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Πρότυπο  Γυμνάσιο Αναβρύτων, Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Πρότυπο  ΓΕΛ Αναβρύτων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο παιδείας, οι πιλοτικές εφαρμογές των πειραματικών σχολείων σχεδιάζονται από το υπουργείο έπειτα από γνώμη του Ινιστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), των πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη ΔΕΠΠΣ ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία

Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών.

Τα πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με πειραματικά δημοτικά, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με πειραματικά γυμνάσια και εκείνα μπορεί να συνδέονται με πειραματικά λύκεια. Τα πρότυπα γυμνάσια επίσης μπορεί να συνδέονται με πρότυπα λύκεια.

Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο πειραματικό δημοτικό σχολείο ή πειραματικό γυμνάσιο ή πειραματικό λύκειο είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου πειραματικού νηπιαγωγείου ή πειραματικού δημοτικού σχολείου ή πειραματικού γυμνασίου αντίστοιχα.

Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα πειραματικά σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο μίας σχολικής μονάδας.

Μεταβατικά, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β' και Γ' τάξεις γυμνασίων και λυκείων τόσο των πειραματικών όσο και των προτύπων θα γίνει με εξετάσεις που θα διενεργηθούν με ευθύνη των σχολικών μονάδων, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕΠΠΣ) έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του ΕΠΕΣ του σχολείου ορίσει διαφορετικά

Διαβάστε την τροπολογία για θέματα διδακτικού προσωπικού στα πρότυπα - πειραματικά σχολείαΣτο ίδιο νομοσχέδιο εντάχθηκαν και οι τροπολογίες για το εξεταστικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές (κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων, εξεταζόμενο μάθημα-«παράθυρο» για σχολές άλλου ενός επιστημονικού πεδίου, επιστροφή απολυμένων εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στην επαγγελαμτική εκπαίδευση κτλ.) είχαν συζητηθεί το αμέσως προηγούμενο διάστημα όταν είχε παρουσιαστεί η συγκεκριμένη τροπολογία αλλά τώρα εισήχθη στη Βουλή.

Διαβάστε την τροπολογία με θέματα ενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

Συγκεκριμένα από την επόμενη σχολική χρονιά:

– Διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

– Ορίζονται πέντε επιστημονικά πεδία: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες - Θετικές Επιστήμες - Επιστήμες Ζωής και Υγείας - Επιστήμες της Εκπαίδευσης - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

– Στις εξετάσεις εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι δυνατότητες:
α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής και
β) Να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, αν επιλέξουν και ένα πέμπτο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.

– Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

– Κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η ομάδα προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

– Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Παράλληλα όμως:

– H επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α' και Β' τάξεις Γενικού Λυκείου και Α', Β' και Γ' τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει. Για αυτές τις τάξεις τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα.

– Προβλέπεται ότι για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος προκύπτει από τον μ.ό. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

– Επανέρχονται στις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας (περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί που ανήκαν σε 50 διαφορετικές ειδικότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση) ή είχαν απολυθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου