Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 για όλες τις δράσεις του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2015 για τις παρακάτω δράσεις:
  1. Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»
  2. Δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»
  3. Δράση 2.3Α: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
  4. Δράση 2.3Β: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων
  5. Δράση 3.1: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2016 και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως τις 11 Αυγούστου 2016.

Σε όλες τις περιπτώσεις μέσα σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής, θα πρέπει αυτή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.Η Προϊσταμένη της Δ/νσηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου