Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Π. Ε ΠΙΕΡΙΑΣ :ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

            Από το τμήμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4403/2016 (Α΄125), η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στα Προεδρικά διατάγματα: 112/2012 (Α΄197), 113/2012 (Α΄198), 114/2012 (Α΄199), 115/2012 (Α΄200) και 1/2013 (Α΄3), ορίζεται η 31-12-2016.
            Καλούνται οι αδειούχοι:
1.      Υδραυλικοί,
2.      Χειριστές μηχανημάτων έργου,
3.      Τεχνικοί καύσης,
4.      Μηχανικοί εγκαταστάσεων,
5.      Συγκολλητές και
6.      Ψυκτικοί,

            να μεριμνήσουν για την αντικατάσταση των επαγγελματικών τους αδειών παλαιού τύπου (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις), μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Μετά την παρέλευσή της, οι επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερες διατάξεις και δεν έχουν αντικατασταθεί, παύουν να ισχύουν.

            Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του τμήματος Επαγγέλματος (28ης Οκτωβρίου 40) ή να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2351351135 και 2351351129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ενημερώνονται για την διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου