Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές


Αποτέλεσμα εικόνας για ζωοτροφές

.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ.882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 165,30.04.2004, σ.1) σχετικά με τις διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές και τη λήψη διορθωτικών μέτρων».H εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης δίνει τη δυνατότητα εξακρίβωσης της συμμόρφωσης των επίσημων ελέγχων με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τη βελτίωση της ομοιόμορφης εφαρμογής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεθόδων και πρακτικών των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου