Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Ανισότητες σε μεταθέσεις Εκπαιδευτικών που πάσχουν από καρκίνο μαστού Στήριξη των ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ ΜΕΑ


Ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ε. Σκούφα
Την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας ώστε να αντιμετωπιστεί η ανισότητα που υφίσταται σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πάσχουν από καρκίνο και αντιμετωπίζουν εμπλοκή στην μετάθεση ή τοποθέτηση τους, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση την οποία συνυπογράφει η βουλεύτρια Πιερίας Ελισάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, που επιθυμούν την επάνοδό τους στην εργασία και παρά την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, δεν έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, την δυνατότητα κατά προτεραιότητα μετάθεσης στον τόπο επιλογής τους.

Σε άλλη ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη στήριξης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α) με σταθερή χρηματοδότηση, ενώ αναφέρονται και σε μια σειρά προβλημάτων που προκύπτουν από το νέο πρόγραμμα στο οποίο υπάγονται τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί. Όπως υπογραμμίζουν, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιφέρει μειώσεις για τα ποσά της «Αξίας τοποθέτησης» (voucher) 5% σε Παιδικούς, Βρεφικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ και 10% στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, το οποίο επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, με αποτέλεσμα πολλές δομές και ειδικά δομές με μικρή δυναμικότητα να αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας.

·        ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996 περί Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης, «κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους (….) γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.»
Ωστόσο υφίστανται περιπτώσεις εκπαιδευτικών που παρότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού, έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή, υπόκεινται σε χημειοθεραπείες και έχουν πιστοποιηθεί με ποσοστό αναπηρίας 67%, δεν μπορούν να μετατεθούν-τοποθετηθούν στον τόπο επιλογής τους, έστω κι αν υπάρχουν κενά, με την αιτιολογία ότι η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου δεν είναι μεταστατική.
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι οι συνάνθρωποί μας που έρχονται αντιμέτωποι με τόσο σκληρές δοκιμασίες χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και ειδικής μέριμνας από την πλευρά της πολιτείας.
Επειδή, αναμένουμε την κατά το δυνατόν ταχύτερη απάντησή σας και την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών προς αντιμετώπιση του ως άνω προβλήματος, ενόψει και των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών που θα λάβουν χώρα εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο υπουργός Παιδείας, ώστε να αντιμετωπισθεί η ανισότητα εις βάρος των πασχουσών από καρκίνο του μαστού εκπαιδευτικών, οι οποίες επιθυμούν την επάνοδό τους στην εργασία, παρά την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, ωστόσο δεν έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, την δυνατότητα κατά προτεραιότητα μετάθεσης στον τόπο επιλογής τους.

·        ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Σε ότι αφορά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.) πρόκειται για ένα θεσμό που ξεκίνησε το 1996, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους. Σήμερα λειτουργούν 538 δημοτικές δομές Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α οι οποίες απασχολούν παιδιά πέντε έως δώδεκα ετών και παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες. Οι εργαζόμενοι, με συνεχείς παρεμβάσεις, είχαν επισημάνει προβλήματα στη χρηματοδότηση, το εργασιακό καθεστώς και τη λειτουργία των δομών, τα οποία προκύπταν στο πλαίσιο του προηγούμενου έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016» και είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους για το νέο πρόγραμμα που συντάχθηκε για το έτος 2016-2017.
ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στις 24 Ιουνίου 2016 εκδόθηκε ΚΥΑ (αρ. 16/οικ. 578/ΕΥΣΕΚΤ/66166, ΦΕΚ 1850 Β΄) για το νέο πρόγραμμα στο οποίο υπάγονται τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί. Παρά την αναγκαιότητα των δομών και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, που έχουν επισημανθεί, η νέα ΚΥΑ επιφέρει μειώσεις για τα ποσά της «Αξίας τοποθέτησης» (voucher) 5% σε Παιδικούς, Βρεφικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ και 10% στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, το οποίο επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές δομές και ειδικά δομές με μικρή δυναμικότητα να αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας.
ΕΚΤΟΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιπλέον οι εργαζόμενοι μέσω του συλλόγου τους, έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη νέα διαδικασία τοποθέτησης ωφελούμενων στις δομές, καθώς εκτιμούν ότι περίπου 15 έως 20 χιλιάδες δικαιούχοι θα μείνουν εκτός της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η ανησυχία στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιλογή των γονέων που θα δεχθεί τελικά η κάθε δομή εναπόκειται στην κρίση της δομής, χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός εποπτείας στην αξιοκρατική κάλυψη θέσεων και κυρίως διότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά περιοχή δεν είναι πάντα σε αντιστοιχία με τον αριθμό των ωφελούμενων. Οι «αξίες τοποθέτησης» (voucher), στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας ακυρώνονται και δεν δίνεται το δικαίωμα σε δικαιούχους που έπονται στην κατάταξη να λάβουν το δικαίωμα επιδότησης.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ
Οι βουλευτές ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων προκειμένου να μην απειληθούν με παύση της λειτουργίας τους δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ, δίκαιη, αξιοκρατική και αδιάβλητη επιλογή των γονέων εκ μέρους των δομών, διασφάλιση ότι  δε θα μείνουν κενές διαθέσιμες θέσεις εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, και την εφαρμογή ενός σταθερού προγράμματος χρηματοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου