Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Π. Ε. Πιερίας :1η Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Αποτέλεσμα εικόνας για :1η Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα  ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 προβλέπεται, η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση, την πρώτη εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Στο ανωτέρω Υπομέτρο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι η υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να έχουν ήδη προβεί με βάση την προδημοσίευση του Προγράμματος που έγινε το Μάιο του 2016.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης-Φακέλων Υποψηφιότητας:  31-10-2016 έως 30-11-2016


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός της ανωτέρω προθεσμίας και εν συνεχεία και εγγράφως από 1-12-2016 μέχρι 7-12-2016 με κατάθεση Φυσικού Φακέλου Υποψηφιότητας (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου Μόνιμης Κατοικίας του υποψηφίου.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.        Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 7), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος            2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

2.        Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr/.

Οι Εισηγητές
Χ. Σαμαρτζίδης
Ε. Χριστοδουλάκη

H
Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γεωργίου Κίτσιου Ευδοκία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου