Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 26-11-2016 :ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το
Σάββατο, 26 Nοεμβρίου 2016
τις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου του 2016 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή, 14/10/2016 έως και τη Δευτέρα, 07/11/2016, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.


Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες ασύλου (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
§  είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
§  μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή, 14/10/2016 έως και τη Δευτέρα, 07/11/2016, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

Δικαιολογητικά Αίτησης:
1)    Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),
2)    Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,
3)    Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
4)    Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,
5)    Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:
1)      στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
2)      ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:
-      είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)
-      είτε μέσω των ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: www.gsae.edu.gr
και στα τηλέφωνα:  213 – 131 1655,        213 – 131 1678,          213 – 131 1652
213 – 131 1669,        210 – 344 27 41
ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής για την περιοχή της Πιερίας μπορούν να κατατεθούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κατερίνης: ώρες 16:30-20:00 καθημερινές ( 2351022744
Δ/νση: Μητροπόλεως 2, Κατερίνη (στο κτηριακό συγκρότημα του 4ουΓΕΛ&4ουΓυμνασίου δίπλα στο δημοτικό πάρκο Κατερίνης).


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:
1)      Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr,
2)      Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «e-παράβολο»,
3)      Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»
-         εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxinet» ενώ
-         εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,
4)      Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
-         Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου Μάθησης & Ν.Γ.,
-         Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,
-         Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),
5)      Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:
-         Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
-         Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,
6)      Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,
7)      Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,
8)      Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
-         Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή
-         Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),
9)      Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης:                                 213 – 131 1669
213 – 131 1678
213 – 131 1655
210 – 344 27 41

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:    15515 (επιλογή 6)


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα:    «Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014».

Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της, με αρ. 75959/K1/12-05-2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16-05-2016) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων Ελληνομάθειας.
2.    Τις διατάξεις της, με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141/Β/05-05-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που αφορά στον καθορισμό παραβόλου στις εξετάσεις Ελληνομάθειας.
3.    Την υπ΄αριθμ. 169709/K1/12-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
4.    Την υπ’ αριθμ.170763 /Κ1/ 13 -10-2016 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ενδεδειγμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και τα άτομα που θα στελεχώσουν τα κέντρα υποβολής αιτήσεων.
5.    Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2016.
6.    Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.      Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2006 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014», για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016:

το ΣΑΒΒΑΤΟ, 26/11/2016


2.    Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια και στους χώρους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Σε περιοχές που δεν υπάρχουν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα οριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς εξουσιοδοτεί δια της παρούσης την Οργανωτική Επιτροπή να ορίσει τα ακριβή εξεταστικά κέντρα μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά.

3.    Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι:
α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών και
β) διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
γ)  οι αιτούντες ασύλου
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

4.    Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια ΙΕΚ, καθώς και σε άλλες δημόσιες και δημοτικές Υπηρεσίες, όπως αυτά εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα, από την Παρασκευή, 14/10/2016 έως και την Δευτέρα, 07/11/2016 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το αναλογούν (ηλεκτρονικό) παράβολο, αξίας πενήντα (50) ευρώ. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ.

5.    Στις εξετάσεις θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 2.000 υποψήφιοι (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι ενδιαφερόμενοι, σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

Συν.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς


Παυσανίας ΠαπαγεωργίουΚοινοποίηση:
1.         Γραφείο Υπουργού
2.         Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.         Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

Εσωτερική διανομή:
1.         Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
2.         Τμήμα Κολλεγίων
3.         Επιτροπή εξετάσεων ελληνομάθειας


ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα 13,
Αγία Παρασκευή
210-6669129
210-6669144
6932-574069
Δημήτριος Κατσίνης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
2
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Αθλητικό & Πολιτιστικό πάρκο Νέας Μάκρης
Λ. Μαραθώνος 196,
Νέα Μάκρη
2294069815
6948107494
Ιωάννα Τριπουλά, εκπαιδεύτρια ενηλίκων
Τρίτη – Παρασκευή 17:00-20:00
3
ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων, Φαβιέρου 5,
(1ος όροφος),
Πλατεία Βάθη, Αθήνα
210-5221047 210-5221177
Σοφία Γιαννακοπούλου υπάλληλος ΚΔΒΜ
12:00-17:00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
4
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
Εθ. Αντιστάσεως 20, Γραφείο 437
ΤΚ 65110, Καβάλα
2510-291437 6937-299530
Μαρία Ζημιλιάγκου,
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων
16:30-20:00
5
ΞΑΝΘΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
5ο Γυμνάσιο,
Νεάπολη Ξάνθης,
ΤΚ 67100
25410-63453
6976-17740
Φανούλα Τάσιου, Φιλόλογος
16:30-20:00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης,
Πιττακού 44, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη
22510-37401
6932-873200
Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
7
ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ
2ο Λύκειο Χίου,
Ρίτσου 11-13,
ΤΚ 82100, Χίος
22710-81860
6945-423100
Αργύρης Τσέος, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
8
ΣΑΜΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Γενικό Λύκειο Σάμου, Πυθαγόρα 11,
ΤΚ 83100, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ
22730-24830 6976-718434
Ιωσήφ Τερζής, Υποδιευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9
ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δεληγιώργη 27,
ΤΚ 30100, Αγρίνιο
26410-56100
26410-56801
6979-377607
Νικόλαος Νάσιος, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
10
ΑΧΑΪΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι Πάτρας,
ΤΚ 26441
2610-462086
6974-953494
Ανδρέας Ζέρβας
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11
ΚΑΣΤΟ-ΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Περιοχή Χλόη, Παράρτημα 2ου ΤΕΕ Καστοριάς,
ΤΚ 52100, Καστοριά
24670-21001
6978-097945
Αθηνά Μήλιου Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
12
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ. Καραμανλή 56,
1o Λύκειο Φλώρινας,
ΤΚ 53100, Φλώρινα
23850-4858
23850-44859
6972-253462
Αθηνά Γαρδάνη Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
13
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αγ. Παρασκευής 7 & Καπετανάκη Ηλία (πρώην κτήριο Τ.ΥΔ.Κ.)
ΤΚ 50100, Κοζάνη
24610-41077
26410-63912
6978-098114
Γεώργιος Ματιάκης Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΗΠΕΙΡΟΥ
14
ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
Περιφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου),
Άρτα, ΤΚ 47100
6973-813158
Στυλιανός Σέγκος
Καθηγητής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15
ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5ο Λύκειο Λάρισας, Ιουστινιανού & Κομνηνών, ΤΚ 41223, Λάρισα
2410-670950
6976-689871
Μαργαρίτης Ντούμος,
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
16
ΜΑΓΝΗ-ΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Αναπαύσεως & Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου),
Βόλος, ΤΚ 38001
24210-48762
6977-592065
Κατελής Βίγκλας Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
17
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7,
ΤΚ 49100, Κέρκυρα
26610-44997
69480-45368
Δημήτριος Ρίγγας Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18
ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ
1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Στρ. Στρεμπενιώτη
(1ο & 3ο Γυμνάσιο),
ΤΚ 56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης
2310-672715
6977-221282
Μαρία Κωνσταντινίδου
Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
19
ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λουτρών 57, ΤΚ 57200, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
23940-26325
6972-001975
Χρήστος Τσακιρίδης
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
20
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης,
Μητροπόλεως 2,
ΤΚ 60100, Κατερίνη
23510-22744
6974-153811
Αθανάσιος Παπαγεωργίου Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΚΡΗΤΗΣ
21
ΡΕΘΥ-ΜΝΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μάχης Κρήτης (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) Ρέθυμνο, ΤΚ 74100
28310-35519
6977-086685
Ειρήνη Αντωνίου
Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
22
ΗΡΑ-ΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Ηφαίστου 7,
Ηράκλειο Κρήτης,
ΤΚ 71303
2810-831145
6945-876999
Ματθαίος Παρασύρης
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
23
ΔΩΔΕΚΑ-ΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Μιχαήλ Πετρίδη 29,
ΤΚ 84100, Ρόδος
22410-23585
22410-23615
Αθανάσιος Κλέτσας
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
24
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Ζηπάρι,
ΤΚ 85300, Κως
22423-60009
6974-990415
Διονυσία Κασιώτη, δημοτική υπάλληλος
09:00-13:00
25
ΚΥΚΛΑ-ΔΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
Σχολικό συγκρότημα Ξηροκάμπου, ΤΚ 84100, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων
22810-87660
6975-605436
Γιώργος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
26
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΠ 0035 Δήμου Άνδρου. Χώρα Άνδρου,
ΤΚ 84500,
Άνδρος Κυκλάδες
6989-343633
22823-60220
6974-362149
Ανδριάνα Κορκοδείλου, υπάλληλος ΚΕΠ
09:00-15:00
27
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Γυμνάσιο Φηρών,
ΤΚ 84700, Θήρα
6977-475447
Ανθούλα  Πατραμάνη, εκπαιδευτικός
17:00-19:00
ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΥ
28
ΑΡΓΟΛΙ-ΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
κτίριο 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου
Ναύπλιο, ΤΚ 21100
27520-99484
6936-618258
Γεώργιος Κόνδης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
29
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων, Τέρμα Τεγέας
Τρίπολη, ΤΚ 22100
2710-222757
2710-222537
6947-079059
Γεώργιος Κοκκίνης Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
30
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ
Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου, Οδός Κορίνθου – Πατρών,
ΤΚ 20011, Ν. Κορινθίας
27410-86880
6978-444258
Δημήτριος Σωτήρχος Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
31
ΜΕΣΣΗ-ΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6ο Ενιαίο Λύκειο,
Λεωφ. Αθηνών 170, Καλαμάτα, ΤΚ 24100
27210-80425
6976-501170
Γεωργία Γάλλου, Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
32
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Mινύου 3, (Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),
ΤΚ 32200, Ορχομενός
22610-25481
6972-290333
Κώστας Σταράς
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
33
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Πλάτωμα Αλιβερίου (έναντι Κέντρου Υγείας), ΤΚ 34500, Αλιβέρι
22230-29824
6976-409279
Ευαγγελία Παπαδογιωργάκη
Διεθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μονής Ερίων-Πειραϊκή Πατραϊκή
ΤΚ 34100, Χαλκίδα
6946-685723
Αικατερίνη Τουλούμη,
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων
18:00-21:00
34
ΦΘΙΩΤΙ-ΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Λεωφ. Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας,
ΤΚ 35100
22310-66028
6972-324619
Χρήστος Παγορόπουλος
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
35
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, ΤΚ 33100
22650-79298
6932-344772
Αδαμάντιος Καλέντζης
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου