Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Αιτήσεις χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου 2017 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και θα διαρκέσει έως τις 27 Μαρτίου 2017.

Στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr, Ψηφιακές Υπηρεσίες) περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351 351 311 της Υπηρεσίας μας.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου