Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Καθημερινό και ουσιαστικό έργο για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από τις δομές του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ένα διευρυμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο αφορά σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις ευπαθείς έχει αναπτύξει ο Δήμος Κατερίνης, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών για κοινωνική στήριξη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στήριξη σε οικογένειες με ηλικιωμένους, ΑμεΑ, ανήμπορους να εκπληρώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, ασφαλισμένους ή μη, παρέχουν οκτώ δομές του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι", το οποίο  λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου και της ΔΗΚΕΔΗΚ και παρέχεται  δωρεάν, κατόπιν χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.


Στόχος του προγράμματος, οι ωφελούμενοι του οποίου ανέρχονται σε  660 συνδημότες μας είναι να εξυπηρετεί άτομα στο οικείο τους περιβάλλον βοηθώντας τα να μη βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οικογενειακοί βοηθοί, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές στελεχώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο και ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό πραγματοποιείται καθημερινή ή εβδομαδιαία επίσκεψη σε κάθε ωφελούμενο.

Ειδικότερα, η  ταυτότητα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στις  oκτώ δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» (1. Βοήθεια στο Σπίτι Ευαγγελικών  2. Βοήθεια στο Σπίτι Μυλαυλάκου  3. Βοήθεια στο Σπίτι Παραλίας  4. Βοήθεια στο Σπίτι Κορινού  5. Βοήθεια στο Σπίτι Πιερίων 6. Βοήθεια στο Σπίτι Ελαφίνας 7. Βοήθεια στο Σπίτι Πέτρας 8. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας) διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Τη διερεύνηση, καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των αναγκών των  ηλικιωμένων  και την κοινωνική χαρτογράφησή τους.

Β. Την εκπαίδευση εθελοντών και διοργάνωση δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γ. Την Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδες και οικογένειες.
Δ. Την ενημέρωση για τα προνοιακά δικαιώματα των εξυπηρετούμενων.
Ε. Τη διασυνδετική με υπηρεσίες, Υγείας - Πρόνοιας και άλλες, που καλύπτουν ανάγκες των ηλικιωμένων (Ασφαλ. Οργανισμοί κ.λπ.).
ΣΤ. Την ιατρική παρακολούθηση, Νοσηλευτική φροντίδα και Φυσικοθεραπεία στο σπίτι ή όπου αλλού παρέχεται.
Ζ. Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ατομική και οικιακή καθαριότητα, κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης, κ.ά.).
Η. Τη διευκόλυνση για συμμετοχή στις πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, και κοινωνικές δραστηριότητες των ηλικιωμένων.
Θ. Τη συστηματοποίηση του δικτύου υπηρεσιών του Δήμου για την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι και σύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες της ευρύτερης κοινότητας.


Ουσιαστικό έργο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης


Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Υλοποιούμε τις δράσεις μας με γνώμονα τις ανάγκες του πολίτη. Και ιδιαίτερα, των πολιτών εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την παροχή υπηρεσιών που αναδεικνύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου μας».

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος: «Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης τώρα που όλο και περισσότεροι δημότες στηρίζονται στις κοινωνικές δομές, ο Δήμος Κατερίνης πέτυχε όσα ελάχιστοι ελληνικοί Δήμοι κατάφεραν: να σταθεί καθημερινά δίπλα στους συνανθρώπους μας και να προσφέρει ουσιαστικό έργο, ιδιαίτερα στις ασθενέστερες, στις πιο ευπαθείς ομάδες».

Το πρόγραμμα θεωρείται και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τρεις λόγους: βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ωφελουμένων, στηρίζει τη δυνατότητα εργασίας των μελών των οικογενειών τους και διατηρεί θέσεις εργασίας στο σύστημα υγείας και πρόνοιας. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως π.χ. η πολυφαρμακία, οι ιατρικές δαπάνες κ.ά. Είναι γνωστό ότι οι  ηλικιωμένοι έχουν την τάση να παίρνουν πολλά φάρμακα από φόβο. Ένας νοσηλευτής γνωρίζει τι χρειάζεται ένας ασθενής και φροντίζει να μην κάνει καταχρήσεις. Επιπλέον, κρατάει αυτούς τους ανθρώπους μακριά από άσυλα, νοσοκομεία κ.λ.π. βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά τους.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου