Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Έκδοση 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 Π.Κ.Μ. ("Νέοι Γεωργοί") της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας»Αποτέλεσμα εικόνας για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας ενημερώνει τους ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ και τους ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ του υπομετρου 6.1 ότι έχει ήδη εκδοθεί η 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–20 της ΠΚΜ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016 (ΑΔΑ: 6Ψ587ΛΛ-Ξ2Ε)

Η ανωτέρω Απόφαση-Τροποποίησης αφορά την Έγκριση 467 επιπλέον πρώην Επιλαχόντων υποψηφίων και υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων οι οποίοι συγκέντρωσαν βαθμολογία 53,3 και άνω και εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1 ως Δικαιούχοι, με ημερομηνία απόφασης ένταξης 28-3-2018 ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν και οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των εν λόγω δικαιούχων.
Η ΔΑΟΚ Πιερίας βρίσκεται στη διάθεσή σας για πληροφορίες - διευκρινήσεις στα τηλέφωνα: 2351-351-127 (Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος) & 2351-351-313 (Χριστοδουλάκη Ελένη)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου