Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Σε εξέλιξη η κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής
Στην επίλυση πάγιων προβλημάτων στο νερό ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Τραπεζούντας, Κούκου, Σεβαστής και Τριλόφου,  το οποίο έως σήμερα παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ύδρευσης Βόρειας Πιερίας, αναμένεται να συμβάλλει το έργο «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης».


Ήδη η υλοποίηση του είναι σε εξέλιξη, ενώ στη διάρκεια κατασκευής του αναμένεται να πραγματοποιηθούν γεωφυσικές καταγραφές και πλήρεις δοκιμαστικές αντλήσεις για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας, την αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών, τον καθορισμό της "παροχής εκμετάλλευσης" και της "διαθέσιμης πτώσης στάθμης", τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων και τη λήψη δειγμάτων για τον έλεγχο καταλληλότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης των εργασιών στην Τ.Κ. Σεβαστής (τόπος εκτέλεσης του έργου) εξέφρασε ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Τεχνικής υπηρεσίας Χρυσόστομο Κυραϊλίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες  επιθεώρησε τις έως σήμερα παρεμβάσεις.

«Το έργο συνιστά μέρος ενός σημαντικού κύκλου εργασιών, που αφορούν την ύδρευση και την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας εν γένει, ενώ έρχεται να υλοποιήσει τη δέσμευσή μας στο δημοτικό συμβούλιο για την επίλυση πάγιων προβλημάτων στο νερό ύδρευσης της Δ.Ε. Κορινού. Άλλωστε προτεραιότητά μας διαχρονικά συνιστά η επαρκής, ασφαλής πρόσβαση στο πόσιμο νερό καλής ποιότητας για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
Συνοπτική περιγραφή

Πρόκειται για την κατασκευή ερευνητικής υδρογεώτρησης. Η γεώτρηση θα έχει μέγιστο βάθος σωλήνωσης 210 m, ενώ στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε μία πιεζομετρική γεώτρηση με σωλήνωση 2" και σε απόσταση 15-30 m από την υδρογεώτρηση, η οποία χρησιμοποιείται ως δορυφόρο πιεζόμετρο κατά την εκτέλεση των δοκιμαστικών αντλήσεων.

Επιπλέον, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο Δήμος Κατερίνης εκτέλεσε με ίδια μέσα εργασίες, για την διαμόρφωση του δαπέδου εργασίας και την εκσκαφή της δεξαμενής καθίζησης διατρητικού ρευστού, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 68.800,00 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου