Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : Η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων υφίσταται ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με συγκεκριμένο κύριο ΚΑΔ


Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με την ΥΑ Α1053/ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β/949/2020 και την αριθμ. 10/18200/13-03-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών  παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων στον Δήμο Κατερίνης , που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

     Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
    Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.


  Εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.
Οι Δημότες που ΔΕΝ υπάγονται στην παραπάνω απόφαση   πρέπει  να καταθέτουν τις οφειλές τους στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 09 0140 8400 8400 0200 2010 871 της Τράπεζας ALPHA. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκ των προτέρων επικοινωνία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο ισόγειο του Δημαρχείου Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2351 3 50428 & 429.Ο
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΚιτιξής Κωνσταντίνος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
ΚΑΔ
ΚΛΑΔΟΣ
0130
Πολλαπλασιασμός των φυτών
0311
Θαλάσσια αλιεία
0312
Αλιεία γλυκών υδάτων
0321
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322
Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1083
Επεξεργασία τσαγιού καί καφέ
1085
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων καί φαγητών
1101
Απόσταξη, ανακαθαρίσμός καί ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102
Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103
Παραγωγή μηλίτη καί κρασιών από άλλα φρούτα
1104
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανταί ζύμωση
1105
Ζυθοποιία
1310
Προπαρασκευή καί νηματοποίηση υφαντικών ίνών
1320
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330
Τελειοποίηση (φίνίρίσμα) υφαντουργίκών προϊόντων
1391
Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων καί υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393
Κατασκευή χαλιών καί κίλίμίών
1394
Κατασκευή χοντρών καί λεπτών σχοινιών, σπάγγων καί διχτυών
1395
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών καί προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396
Κατασκευή άλλων τεχνικών καί βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399
Κατασκευή άλλων υφαντουργίκών προϊόντων π.δ.κ.α.
1411
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414
Κατασκευή εσωρούχων
1419
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων καί εξαρτημάτων ένδυσης
1420
Κατασκευή γούνινων ειδών
1431
Κατασκευή ειδών καλτσοποίίας απλής πλέξης καί πλέξης κροσέ
1439
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών καί ειδών πλέξης κροσέ
1511
Κατεργασία καί δέψη δέρματος- κατεργασία καί βαφή γουναρικών
1512
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών καί παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποίίας καί σαγματοποίίας
1520
Κατασκευή υποδημάτων
1712
Κατασκευή χαρτιού καί χαρτονιού
1721
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού καί χαρτονιού καί εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί καί χαρτόνι
1723
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί καί χαρτόνι
1811
Εκτύπωση εφημερίδων
1812
Αλλες εκτυπωτίκές δραστηριότητες
1813
Υπηρεσίες προεκτύπωσης καί προεγγραφής μέσων
1814
Βίβλίοδετίκές καί συναφείς δραστηριότητες


1820
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
3101
Κατασκευή επίπλων για γραφεία καί καταστήματα
3102
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103
Κατασκευή στρωμάτων
3109
Κατασκευή άλλων επίπλων
3212
Κατασκευή κοσμημάτων καί συναφών ειδών
3213
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης καί συναφών ειδών
3220
Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230
Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240
Κατασκευή παίχνίδίών κάθε είδους
3313
Επισκευή ηλεκτρονικού καί οπτικού εξοπλισμού
3314
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
4511
Πώληση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519
Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532
Λιανικό εμπόριο μερών καί εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα
4540
Πώληση, συντήρηση καί επισκευή μοτοσικλετών καί των μερών καί εξαρτημάτων τους
4615
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας
4616
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων
4618
Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών καί ηλεκτρονικών μηχανημάτων καί λοιπού εξοπλισμού ιατρικής καί θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών καί οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων καί εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνίών καί απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού καί στίλβωτίκών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
4619
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622
Χονδρικό εμπόριο λουλουδίών καί φυτών
4624
Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών καί κατεργασμένου δέρματος
4634
Χονδρικό εμπόριο ποτών
4637
Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου καί μπαχαρικών
4639
Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών καί καπνού
4641
Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642
Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων καί υποδημάτων
4643
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης καί γυαλικών καί υλικών καθαρισμού
4645
Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων καί καλλυντικών
4647
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών καί φωτιστικών
4648
Χονδρικό εμπόριο ρολογιών καί κοσμημάτων
4649
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών καί λογισμικού
4652
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού καί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καί εξαρτημάτων
4664
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καί χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών καί πλεκτομηχανών
4665
Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών καί εξοπλισμού γραφείου
4669
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων καί εξοπλισμού
4676
Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

4690
Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο
4719
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 καί περίπτερα 47.19.10.02
4741
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών καί λογισμικού σε εξείδίκευμένα καταστήματα
4742
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου καί εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4751
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων καί τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κίλιμιών καί επενδύσεων δαπέδου καί τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντρών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
4777
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4778
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4931
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932
Εκμετάλλευση ταξί
4939
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
5010
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5030
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5110
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5222
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5224
Διακίνηση φορτίων
5229
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5630
Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811
Έκδοση βιβλίων
5812
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813
Έκδοση εφημερίδων
5814
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

5911
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920
Ηχογραφήσεις καί μουσικές εκδόσεις
6010
Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού καί τηλεοπτικών εκπομπών
6391
Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6910
Νομικές δραστηριότητες
7021
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων καί επικοινωνίας
7211
Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219
Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες καί τη μηχανική
7220
Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες
7311
Διαφημιστικά γραφεία
7312
Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320
Έρευνα αγοράς καί δημοσκοπήσεις
7410
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420
Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430
Δραστηριότητες μετάφρασης καί δίερμηνείας
7490
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καί τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7721
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση ειδών αναψυχής καί αθλητικών ειδών
7722
Ενοίκίαση βιντεοκασετών καί δίσκων
7729
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση μηχανημάτων καί εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735
Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7740
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας καί παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
7810
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού
7820
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
7830
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες
7911
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξίδίών
7990
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων καί συναφείς δραστηριότητες
8030
Δραστηριότητες έρευνας
8110
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια καί εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων καί άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230
Οργάνωση συνεδρίων καί εμπορικών εκθέσεων
8292
Δραστηριότητες συσκευασίας
8299
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
8423
Δικαιοσύνη καί δικαστικές δραστηριότητες
8510
Προσχολίκή εκπαίδευση
8520
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8532
Τεχνική καί επαννελματι.κή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541
Μεταδευτεροβάθμία μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551
Αθλητική καί ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552
Πολιτιστική εκπαίδευση
8553
Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8623
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
8810
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους καί άτομα με αναπηρία
8891
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών καί παιδικών σταθμών
9001
Τέχνες του θεάματος
9002
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003
Καλλιτεχνική δημιουργία
9004
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων καί συναφείς δραστηριότητες
9101
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών καί αρχειοφυλακείων
9102
Δραστηριότητες μουσείων
9103
Λειτουργία ιστορικών χώρων καί κτιρίων καί παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104
Δραστηριότητες βοτανικών καί ζωολογικών κήπων καί φυσικών βιοτόπων
9200
Τυχερά παιχνίδια καί στοιχήματα
9311
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής καί άλλων θεματικών πάρκων
9329
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης καί ψυχαγωγίας
9512
Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης καί εξοπλισμού σπιτιού καί κήπου
9523
Επιδιόρθωση υποδημάτων καί δερμάτινων ειδών
9524
Επισκευή επίπλων καί ειδών οικιακής επίπλωσης
9525
Επισκευή ρολογιών καί κοσμημάτων
9529
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής καί οικιακής χρήσης
9602
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων καί κέντρων αισθητικής
9604
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
461112
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδίών καί φυτών
461712
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
869013
Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869018
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
46111902
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων καί διάφορων ακατέργαστων προβιών καί δερμάτων
46111926
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ίνών
46171124
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού καί καφέ
46171125
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
47767701
Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710
Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων καί μπουμπουκίών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς καί ανθοδεσμών, στεφανίών καί παρόμοιων ειδών


47767711
Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταρίών, βρύων καί λειχήνων, κατάλληλων για δίακοσμητίκή χρήση
47767712
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
52212901
Υπηρεσίες οδηνού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902
Υπηρεσίες οδηνού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906
Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
56292002
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005
Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
94991601
Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων καί σωματείων
94991602
Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
96091902
Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904
Υπηρεσίες γευσίγνωσίας
96091905
Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907
Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908
Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091912
Υπηρεσίες ίερόδουλου
96091914
Υπηρεσίες πορτιέρη καί παρκαδόρου
96091916
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσείς, κηδείες καί Άλλες εκδηλώσεις)
96091917
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος


    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου