Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Hλεκτρονικά η πληρωμή λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου...


Ανάμεσα στις κύριες αλλαγές που φέρνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού υποχρεωμένες είναι από σήμερα οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να
αποστέλλουν και ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και να συνάπτουν με τον ίδιο τρόπο νέες συμβάσεις παροχής ενέργειας με τους καταναλωτές.

Επιπλέον, και σύμφωνα με άλλες διατάξεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε επιχειρήσεις ή καταστήματα να προμηθεύουν με ανταλλακτικά και υλικά τις ενεργειακές εταιρείες προκειμένου οι τελευταίες να λειτουργούν αδιάλειπτα. Εξάλλου με την ίδια ΠΝΠ δίνονται παρατάσεις σε άδειες και προσφορές σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, οι οποίες έληγαν κι εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών οι παραγωγοί δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Ηλεκτρονικά λογαριασμοί και συμβάσεις

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές και τις σχέσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με τους καταναλωτές, η νέα ΠΝΠ ορίζει ότι οι εταιρίες αυτές υποχρεώνονται «να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων:

1. κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας,

2. για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας,

3. για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

4. για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες,

5. για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και

6. για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη.

Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις προμήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της.

Δείτε την νέα ΠΝΠ πατώντας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου