Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ :συνάντηση στο Δημαρχείο Αιγινίου με θέμα την εκπαίδευση.


Την Τετάρτη 25-2-2015 και ώρα 18.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού κ. Ευάγγελου Λαγδάρη συνάντηση στο Δημαρχείο Αιγινίου με θέμα την εκπαίδευση.

Το παρών έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρίδου Σοφία, ο Διευθυντής Α/Βάθμιας εκπαίδευσης κ. Κρίτογλου Αστέριος, ο Σχολικός Σύμβουλος                 κ. Δαραής Κων/νος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                  κ. Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος, οι Αντιδήμαρχοι Πύδνας-Κολινδρού                    κ. Νικολοπούλου Βασιλική, κ. Τουλούπας Νικόλαος και κ. Κακκάνης Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλύβας Γεώργιος, κ. Μπιζάκης Γεώργιος, κ. Μεταλλίδης Νικόλαος, κ. Ασλανίδου Αργυρούλα,                               κ. Παπαλεξάνδρου Ροζάνα, κ. Καζάς Παναγιώτης, κ. Ζαφείρης Δημήτριος,                  κ. Γκαϊνταντζής Γεώργιος, κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη, κ. Σιανίδης Δημήτριος και κ. Παπαϊωάννου Όθων, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κίτρους κ. Χρυσοστόμου Γεώργιος, εκπρόσωποι της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Διευθυντές των σχολείων του Δήμου , εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητές και πλήθος κόσμου.
Εισηγήθηκαν επί του θέματος ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού κ. Λαγδάρης Ευάγγελος και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Πολιτισμού-Παιδείας                          κ. Νικολοπούλου Βασιλική. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρίδου Σοφία, ο Διευθυντής Α/βάθμιας εκπαίδευσης κ. Κρίτογλου Αστέριος και ο Σχολικός Σύμβουλος  κ. Δαραής Κων/νος. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ όλων των φορέων της εκπαίδευσης για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Παιδεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου.                                                                                                                                                                                                                                         


Γραφείο Τύπου Δημάρχου

Αιγίνιο

 Εισήγηση του Δημάρχου για την εκπαίδευση στο Δήμο μαςΗ σημερινή συνάντηση είναι για μένα από τις πιο σημαντικές, γιατί πιστεύω βαθιά πως το επίπεδο της παιδείας συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της ζωής και του πολιτισμού μας, με το μέλλον των νέων μας και της περιοχής μας. Γι’ αυτό ως νέα δημοτική αρχή διακηρύξαμε με έμφαση την προτεραιότητά μας αυτή και σήμερα χαίρομαι πραγματικά που εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας αυτή. Η παιδεία, όπως είναι γνωστό, ταυτίζεται με τη μόρφωση, την ανάπτυξη του πνεύματος και την ευρύτερη καλλιέργεια του ατόμου. Η εκπαίδευση ως οργανωμένος θεσμός με τη συστηματική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό της, όπως και η αγωγή που φροντίζει για τη διαμόρφωση του ήθους. Όλες αυτές οι λειτουργίες αποβλέπουν φυσικά στη διαμόρφωση μιας αυτόνομης και ελεύθερης προσωπικότητας.
Η πρώτη μας έγνοια, λοιπόν, είναι να εξασφαλίσουμε την αρτιότερη, κατά το δυνατόν, υλικοτεχνική υποδομή και τα αναγκαία μέσα στα σχολεία, ώστε οι μαθητές μας να βρίσκονται σ’ ένα περιβάλλον αισθητικά ωραίο και ελκυστικό, με πλούσιες βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια για έρευνα και μελέτη,  με εργαστήρια με τα κατάλληλα όργανα, με χώρους για άθληση, προκειμένου το εκπαιδευτικό έργο να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό. Γι’ αυτό δεσμεύομαι πως θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τη βελτίωση των κτηρίων και για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών τους.
 Όμως εξίσου σημαντικό είναι, πιστεύω, να ανοίξουμε τη σχολική ζωή στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα και να μην περιορίσουμε την εκπαίδευση μόνο στο στενό σχολικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια θεωρώ  χρήσιμο να φτιάξουμε ένα κοινωνικό σχολείο, που να αντλεί από τις εμπειρίες και τις παραστάσεις της ζωής, πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, και να δείχνει μια τάση και μια διάθεση ανοιχτότητας, ώστε οι νέοι μας να αθροίζουν και να αφομοιώνουν στοιχεία τόσο από τη σχολική όσο και από την εξωσχολική ζωή. Έτσι, θα διαμορφώσουν το όραμά τους με βάση τις αξίες και τις ανάγκες της κοινωνίας μας και θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες της.
Στη βάση αυτών των σκέψεων θεμελιώνεται, κατά την άποψή μου, ο στόχος για μια παιδεία με κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Κοινωνικό με την έννοια ότι ο μαθητής ασκείται και αξιοποιεί λειτουργίες της ομαδικής ζωής, και ανθρωπιστικό με την έννοια ότι σκέφτεται και μαθαίνει να δρα συλλογικά για τη θεμελίωση μιας καλύτερης κοινωνίας. Άρα μιλάμε για το σχολείο της δημιουργικότητας που δεν μένει απλώς στη δημιουργία του κατάλληλου μορφωτικού κλίματος και των ευνοϊκών συνθηκών, αλλά επιπλέον αναζητά μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες την εμπειρική και κοινωνική μάθηση. Ένα σχολείο ανοιχτό και ευέλικτο, πέρα από τον παραδοσιακό του ρόλο, μπορεί ασφαλώς να οργανώσει, να ενθαρρύνει και να αναλάβει τέτοιου είδους δράσεις που διασυνδέουν το γνωσιολογικό υπόβαθρο της σχολικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινωνική ζωή και πραγματικότητα.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα, που λίγο πριν περιέγραψα, θα ήθελα τη συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες σας, για να κινητοποιήσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής μας και να συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση του επιπέδου της ζωής μας. Για να γίνω πιο σαφής, ως ξεκίνημα στο διάλογο και τη συζήτησή μας, σας καταθέτω κάποιους άξονες, για να δούμε πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του δήμου μας.
Συγκεκριμένα θα πρότεινα:
α) Κοινωνικό φροντιστήριο. Θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε μια τέτοια δυνατότητα με σκοπό την παροχή μαθημάτων αλληλεγγύης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα. Θέλω να δούμε με ευαισθησία και διακριτικότητα το θέμα αυτό, χωρίς να θίξουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν στοιχεία για μαθητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του Λυκείου και έχουν πραγματική ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Η συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών σε μια τέτοια δράση καταξιώνει ακόμη περισσότερο  το ρόλο τους και την αποστολή τους.
β) Λειτουργία Κέντρου Μαθημάτων Πληροφορικής. Και εδώ νομίζω μπορεί να γίνει μια προσπάθεια για άνεργους νέους, που για λόγους αντικειμενικούς δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα, αλλά και  για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας που δεν έχουν εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά συστήματα. Μια μικρή έστω ενημέρωση σεμιναριακού τύπου με όλα αυτά, νομίζω πως θα είναι μια σημαντική εμπειρία για ανθρώπους που στέκονται με αμηχανία και σκεπτικισμό μπροστά στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα.
γ) Κοινωνικό Σχολείο. Στόχος μας είναι οι διάφορες δράσεις (όπως για παράδειγμα στον αθλητισμό, τη διατροφή, την πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, την καταπολέμηση του ρατσισμού και του χουλιγκανισμού, την πρόληψη των ατυχημάτων, εκθέσεις σε μαθήματα  αισθητικής αγωγής και τεχνολογίας) που γίνονται στα σχολεία μας με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου μας, για να γίνουν ευρύτερα γνωστές μέσα από την προβολή τους αυτή και να δώσουμε ένα βήμα στη νεολαία μας. Ως δημοτική αρχή θα στηρίξουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αλλά και τους διάφορους ομίλους (θεατρικούς, μουσικούς, περιβαλλοντικούς…) μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας.
δ) Σχολικός πολιτισμός. Εδώ έχουμε υπόψη μας την έκθεση που διοργάνωσαν σχολεία της Κατερίνης και νομίζω θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε τη δυνατότητα μιας ανάλογης πρωτοβουλίας. Έτσι θα κινητοποιήσουμε την τοπική μας κοινωνία, για να συγκεντρώσουμε το απαραίτητο υλικό (παλιά σχολικά και λογοτεχνικά βιβλία και τετράδια, μαθητικές ποδιές, θρανία, μέσα και αντικείμενα της σχολικής ζωής περασμένων εποχών) και, αν είναι επαρκές και εφικτό, να σκεφτούμε μια μονιμότερη έκθεση, εν είδει μουσείου εκπαίδευσης. Αυτό το υλικό μπορεί φυσικά να συνδυαστεί με ερευνητικές εργασίες ή και κάποιες διατριβές, εφόσον υπάρχουν, που αναφέρονται στην ιστορία της εκπαίδευσης στην περιοχή μας.
ε) Ίδρυση Ειδικού Σχολείου. Μια καταγραφή και έρευνα μπορεί να μας δείξει αν υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη, για να στηρίξουμε τις ευπαθείς οικογένειες δείχνοντας τον ανθρωπισμό μας σε συμπολίτες μας που βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα με τα παιδιά τους και χρειάζονται ειδική μεταχείριση για την εκπαίδευσή τους.
στ) Ενημερωτικές διαλέξεις (ως παράρτημα της Σχολής Γονέων Κατερίνης) που θα αναφέρονται στο ευρύτερο κοινό του Δήμου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου