Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

e-Φακέλωμα για τους φοροφυγάδες
Του Κώστα Ιερίδη


Υψηλά θέτει τον πήχη για το 2015 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ο στόχος που έχει τεθεί για τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνεται σε 48,4 δισ. ευρώ.

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015Ειδικότερα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κατερίνα Σαββαΐδου επιδιώκεται:

 • η βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους ποσού άνω του 1,04 δις ευρώ (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/πτωχοί/εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία. (Αύξηση κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014),
 • η αύξηση της βεβαίωσης από μερικούς φορολογικούς ελέγχους κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 700 εκ. ευρώ),
 • η μείωση του ποσοστού των υποθέσεων ελέγχου, για τις οποίες ασκείται ενδικοφανής προσφυγή, κατά 25% σε σχέση με το έτος 2014,
 • η επίτευξη εισπράξεων επί των βεβαιωθέντων τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. ποσού άνω των 170 εκατ. Ευρώ (εισπραξιμότητα τουλάχιστον 10%),
 • η επαναξιολόγηση υφιστάμενων υποθέσεων Δ.Ο.Υ. με εντολές ελέγχου και υποβολή εισήγησης προτεραιοποίησης και αναμενόμενης απόδοσής τους στη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης μέχρι 13/03/2015,
 • η διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου,
 • η διενέργεια ικανού αριθμού ελέγχων πρόληψης (σε αρκετές περιπτώσεις επιτόπιων) από τις Δ.Ο.Υ. και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή, η λαθρεμπορία και το παρεμπόριο,
 • η διενέργεια τουλάχιστον 15.000 ελέγχων πρόληψης από τις Δ.Ο.Υ. σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα (πλήθος επιχειρήσεων με παράβαση ως προς το σύνολο των ελέγχων σε ποσοστό άνω του 25%) και
 • η διενέργεια τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με διαφορές προς καταλογισμό τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ (από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.).
Επιτάχυνση διαδικασιών

Παράλληλα, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση εκκρεμών υποθέσεων η ΓΓΔΕ θα προχωρά:

 • Στην έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις με διαπιστωμένη παράβαση μέχρι 31/10/2014, η σύνταξη έκθεσης και η έκδοση Π.Ε.Π. πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 13/03/2015.
 • Στην ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., από τις οποίες 40 αφορούν απάτες στο Φ.Π.Α.
 • Στην αύξηση κατά 400% των εντοπιζόμενων διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε σχέση με το 2014.
 • Στη διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 80% των υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνά η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 • Στη βελτίωση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου και εξειδίκευση ανά κατηγορία ελεγχόμενων υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλα τα είδη φορολογικού ελέγχου
Νέα... όπλα στα χέρια της Εφορίας

Ακόμη, νέα «όπλα» με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα δημιουργηθούν έως το τέλος της χρονιάς.

Συγκεκριμένα:

 • Το υφιστάμενο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών θα επεκταθεί σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα.
 • Θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται όλα τα ταυτοποιούμενα και αξιοποιήσιμα στοιχεία της Γ.Γ.Δ.Ε. στο προφίλ φορολογούμενου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS).
 • Θα δημιουργηθεί κέντρο ελέγχου υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου
 • Θα βεβαιώνεται αυτόματα ο φόρος ακόμη και στις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογιών. Ουσιαστικά θα εφαρμοστεί το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που προβλέπει ότι «σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες».
 • Θα διασταυρώνονται τα στοιχεία βάσης οχημάτων της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη βάση οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν Κ.Τ.Ε.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου