Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Δήμος Κατερίνης: Βελτίωση υποδομών οδοποιίας στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου

Οι εργασίες βελτίωσης των αγροτικών υποδομών, που εκτελούνται στο σύνολο του αγροκτήματος του Δήμου Κατερίνης, αναβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα των μετακινήσεων των αγροτών και την πρόσβαση στα κτήματά τους, ενώ γενικότερα προστίθενται στις στοχευμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών οδοποιίας στο αγρόκτημα της Τ.Κ.Σβορώνου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Το έργο προϋπολογισμού 98.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «LEADER».


Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 1280μ. με μέσο πλάτος 3μ.

Τις εργασίες επιβλέπει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Βαϊνάς, ο οποίος σημειώνει σε δήλωσή του: «Με τον συντονισμό του δημάρχου Σάββα Χιονίδη, συνεχίζουμε να υλοποιούμε υποδομές που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στον πρωτογενή τομέα στηρίζοντας έτσι το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομία γενικότερα.. Αναβαθμίζοντας τη βατότητα του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις μορφολογικές συνθήκες κάθε περιοχής εκσυγχρονίζουμε ουσιαστικά τις αγροτικές υποδομές  στις γεωργικές περιοχές στο σύνολο του Δήμου Κατερίνης».

Έως σήμερα, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην κατασκευή υποβάσεως, σε όλο το μήκος της οδού. Το επόμενο στάδιο των εργασιών περιλαμβάνει την  κατασκευή βάσεως, την ασφαλτόστρωση και τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου τεχνικού κατά 2 μέτρα, ενώ το έργο αναμένεται ολοκληρωθεί σύντομα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου