Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Καθορισμός Ζωνών Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στο ν. Πιερίας

 
Στο καθορισμό δεκαπέντε (15) ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (ΖΕΣ) στο νομό Πιερίας προχώρησε, με απόφασή της, η Διεύθυνση Δασών Πιερίας.


Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων μόνο κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται για κάθε μία από αυτές και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την κυνηγετική περίοδο, η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων δεικτών (φέρμας), επιτρέπεται σε όλους τους χώρους όπου επιτρέπεται και όταν επιτρέπεται η θήρα (δηλαδή εκτός ΚΑΖ, αρχαιολογικών χώρων, αποστάσεων περιμετρικά οικισμών σε ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες οικίες κλπ), ενώ η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων δίωξης, επιτρέπεται μόνο κατά τις τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Οι όροι και οι περιορισμοί  που θέτει η εν λόγω απόφαση για την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στο ν. Πιερίας δίνονται αναλυτικά στις ενότητες Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και Γ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Οι 15 ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων του ν. Πιερίας είναι οι εξής:
– 1η Περιοχή κοινοτήτων Παλιάμπελα – Κολινδρός, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (11.172 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 2η Περιοχή κοινοτήτων Καστανιάς – Ρυακίων, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (9.438 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκνύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού (και για την συγκεκριμένη περιοχή και όσες αντίστοιχης περιόδου ακολουθούν, του αγριόχοιρου), ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 3η Περιοχή κοινοτήτων Αλωνίων – Κίτρους, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (6.318 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της Θήρας τρυγονιών κλπ στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 4η Περιοχή κοινοτήτων Τριλόφου – Παλαιάς Χράνης, Δήμου Κατερίνης (4.296 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της Θήρας τρυγονιών κλπ στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 5η Περιοχή κοινοτήτων Μοσχοπόταμος – Καταλώνια, Δήμου Κατερίνης (4.388 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 6η Περιοχή κοινοτήτων Παλαιού Κεραμιδιού, Δήμου Κατερίνης (3.942 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της Θήρας τρυγονιών κλπ, στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 7η Περιοχή οικισμού Σκοτεινών (Μόρνας) κοινότητας Φωτεινών, Δήμου Κατερίνης (10.286 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 8η Περιοχή κοινοτήτων Νέας Εφέσου – Κονταριώτισσας, Δήμου Κατερίνης (11.266 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της Θήρας τρυγονιών κλπ, στις Ζώνες Διάβασης Αποδημητικών Πτηνών, ήτοι μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 9η Περιοχή κοινοτήτων Πέτρας – Βροντούς, Δήμων Κατερίνης και Δίου – Ολυμπου (17.814 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 10η Περιοχή κοινότητας Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης (11.263 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 11η Περιοχή ρεμάτων Ξυριά – Ουρλιά, κοινοτήτων Καρίτσας – Δίου, Δήμου Δίου – Ολύμπου (3.789 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 12η Περιοχή κοινοτήτων Λιτόχωρου, Δήμου Δίου – Ολύμπου (6.640 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 13η Περιοχή κοινοτήτων Λιτόχωρου – Λεπτοκαρυάς, Δήμου Δίου – Ολύμπου (14.339 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από της λήξης της κυνηγετικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με την ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 14η Περιοχή κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς, Δήμου Δίου – Ολύμπου (3.698 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους για σκύλους δίωξης και από 15 Ιουλίου για σκύλους δείκτες (φέρμας), μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης
– 15η Περιοχή κοινοτήτων Σκοτίνας, Δήμου Δίου – Ολύμπου (5.699 στρ.)
Επιτρεπόμενη περίοδος εκγύμνασης: Από 15 Απριλίου εκάστου έτους, μέχρι την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του λαγού, ήτοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περιγραφή ορίωνΧάρτης


https://dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου