Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Κορινός : Αφιέρωμα Μακεδονικοί τύμβοι Α΄ και Β΄ Κορινού

Κorinos news(Κορινιώτικα νέα)


Τύμβος Α. Ο μεγαλύτερος  από τους δύο τύμβους που βρίσκονται στην περιοχή του Κορινού, ανατολικά και δυτικά της εθνικής οδού, καλύπτει τον Μακεδονικό τάφο Ι, ο οποίος ονομάζεται επίσης και τάφος του Heuzey, καθώς αυτός ήταν ο αρχαιολόγος που τον ανακάλυψε το 1861. Ο τάφος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της εθνικής οδού, με είσοδο από τα ΣΕΑ Κορινού. Το μνημείο ήταν συλημένο από την Ρωμαϊκή εποχή. 


Ο τάφος είναι τοποθετημένος έκκεντρα στον τύμβο. Πρόκειται για έναν μεγάλο Μακεδονικό τάφο του 3ου αιώνα π.Χ., που αποτελείται από προθάλαμο και θάλαμο με δυο νεκρικές κλίνες.Κάτοψη Α΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού


Οι διαστάσεις του προθαλάμου είναι:

1,50μ. μήκος, 3,00μ. πλάτος και 4,25μ. ύψος.


Οι διαστάσεις  του θαλάμου είναι:

4,00μ. μήκος, 3,00μ. πλάτος και 4,25μ. ύψος.


Σε κάποια ύστερη οικοδομική φάση προστέθηκε στον αρχικό τάφο ένας δεύτερος προθάλαμος με διαστάσεις:

1,50μ. μήκος, 3,25μ. πλάτος και 4,00μ. ύψος.

καθώς και ο δρόμος του τάφου, ο οποίος είναι καμαροσκέπαστος και επικλινής, με κλίση περίπου 20%.

Οι τοίχοι στα αριστερά και δεξιά του δρόμου καλύπτονταν από κονιάματα που μιμούνταν ορθομαρμάρωση.


Οι διαστάσεις του δρόμου είναι:

10,80μ. μήκος, 2,00μ. πλάτος και 2,65μ. ύψος.


Η πρόσοψη του μνημείου είναι δωρικού ρυθμού και διαμορφώνεται με πεσσούς, τρίγλυφα, μέτωπες και μια αετωματική απόληξη.

Εικόνα τωρινή από την πρόσοψη του Μακεδονικού τάφου

Μακέτα του Μακεδονικού τάφου που το απεικονίζει με τα αρχικά του χρώματα 

Στον τάφο βρέθηκαν η σπασμένη δίφυλλη πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του θαλάμου με τα χάλκινα στοιχεία της και η διακοσμημένες όψεις των δύο κλινών. Η μία κλίνη έφερε ανάγλυφο διάκοσμο σκύλου με πλούσιο τρίχωμα, ενώ στην αντίστοιχη θέση της άλλης κλίνης υπήρχε ένα τυλιγμένο φίδι.

Κλίνη Α΄Μακεδονικού Τύμβου ΚορινούΒ΄κλίνη Α΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού


Στον τάφο παραμένει ως σήμερα η σπασμένη πόρτα του διαδρόμου και το ανάγλυφο φίδι της μιας κλίνης, ενώ η πόρτα του θαλάμου και ο διάκοσμος της κλίνης με το ανάγλυφο σκύλο βρίσκονται σήμερα στο Λούβρο. 

Μαρμάρινες θύρες Α΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού


Εκτός του τύμβου βρέθηκαν επίσης κατάλοιπα από ξύλινο στέγαστρο ορθογωνικής κάτοψης.Εργασίες συντήρησης

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του μνημείου παρουσιάζει αρκετές φθορές, καθώς δεν είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε αφύλακτο με αποτέλεσμα το βανδαλισμό των επιχρισμάτων(επιγραφές και ακιδογραφήματα). 

Οι αλλοιώσεις που εντοπίζονταν ήταν ολική η μερική απώλεια υποστρώματος κατά περιοχές, αποκόλληση και αποσάθρωση του επιχρίσματος, απώλεια, αποκόλληση και κονιορτοποίηση του χρωματικού στρώματος, ρωγμές του υποστρώματος, επικαθήσεις αλάτων και εδαφικού υλικού, σύγχρονες επιγραφές ή εγχαράξεις της επιφάνειας και επικαθήσεις αιθάλης ως αποτέλεσμα βανδαλισμών.

 Όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης του γλυπτού διακόσμου του τάφου(κλίνες, θύρες και θυρώματα) παρουσίαζαν διαχωρισμό σε τμήματα λόγω της δράσης των τυμβωρύχων, απώλεια και θραύση υλικού, ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια και ορυκτολογικές επικαθήσεις.

Οι επεμβάσεις συντήρησης που εκτελέστηκαν στον τοιχογραφικό διάκοσμο αφορούσαν σε στερέωση των αποκολλημένων και διογκωμένων τμημάτων κονιάματος, στερέωση των αποσαθρωμένων τμημάτων κονιάματος  καθαρισμό της επιφάνειας των τοιχογραφιών από τις επικαθίσεις αιθάλης, αφαίρεση των επικαθήσεων εδαφικού υλικού, αφαίρεση παλιότερων επεμβάσεων περιμετρικής συγκρότησης, απομάκρυνση των αλατούχων σχηματισμών αφαίρεση των σύγχρονων επιγραφών, επανατοποθέτηση των σπαραγμάτων που βρίσκονται στο δάπεδο του τάφου και περιμετρική συγκράτηση των κατεστραμμένων ορίων των επιχρισμάτων.

Οι επεμβάσεις συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο γλυπτό διάκοσμο του τάφου(κλίνες, θύρες και θυρώματα) περιελάμβανε στερέωση του πετρώματος στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αποσάθρωσης ή απολέπισης, συγκόλληση των αποσπασμένων τμημάτων, απομάκρυνση των βιολογικών επικαθήσεων, αφαίρεση των ορυκτολογικών επικαθήσεων, αφαίρεση των διαλυτών αλάτων.

Το έργο της Συντήρησης Διαμόρφωσης και Ανάδειξης των Μακεδονικών Τάφων Πιερίας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, στις 15 Νοε 2011 με προϋπολογισμό 521.913,00 ευρώ και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Μακεδονικός Τάφος τύμβος Α στη θέση «Τούμπες» Κορινού είναι ανοιχτός για το κοινό:

Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00-14:00. 

Το Σάββατο κλειστά.

Τηλ. επικοινωνίας με τον φύλακα κ. Αμανατίδη Σωτήριο στο 6976 643 485.

Διάκοσμο Α΄Μακεδονικού Τύμβου ΚορινούΠανοραμική άποψη Α΄Μακεδονικού Τύβου Κορινού


Κεντρική είσοδος Α΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού(Από ΣΕΑ Κορινού)Τύμβος Β. Εδώ έχουμε έναν μικρότερο τύμβο, δυτικά του αυτοκινητόδρομου που αποκαλύφθηκε από τον Μάνθο Μπέσιο το 1991. Πρόκειται για διθάλαμο τάφο, με λίθινη δίφυλλη θύρα στην είσοδό του, που το εσωτερικό του καλύπτεται με κονιάματα. Στον προθάλαμο έχουμε κοσμοφόρο με γραπτό μαίανδρο, ενώ στον κυρίως θάλαμο με φυτικό διάκοσμο.


B΄ Μακεδονικός Τύμβος Κορινού
Ο τάφος αν και συλήθηκε από την αρχαιότητα, έδωσε ενδιαφέροντα ευρήματα από τα οποία ξεχωρίζει η διακόσμηση ξύλινης κλίνης από ελεφαντόδοντο Χρονολογία τάφου: τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

Πρόσφατα κατασκευάστηκε στέγαστρο για την προστασία του μνημείου, καθώς και περίφραξη για την ανάδειξη του ταφικού τύμβου.


Προθάλαμος Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Διθάλαμος Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Διάκοσμο εσωτερικού Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Διάκοσμο Προθάλμου Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Ελεφαντοστέινα κεφάλια της ξύλινης κλίνης Β΄Τύμβου Κορινού
Κεντρική Είσοδος Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Περιβάλλοντος χώρος  Β΄Μακεδονικού Τύμβου Κορινού

Ο Μακεδονικός Τάφος τύμβος B στη θέση «Τούμπες» Κορινού είναι ανοιχτός για το κοινό:

Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00-14:00. 

Το Σάββατο κλειστά.

Τηλ. επικοινωνίας με τον φύλακα κ. Αμανατίδη Σωτήριο στο 6976 643 485.

Χάρτης google απεικόνισης των Μακεδονικών τύμβων Κορινού

Συγγραφή αφιερώματος:
Σάββας Σεϊταρίδης


Πηγή υλικού: 

http://archive.is/VtuLy#selection-2621.0-2639.81


Φωτογραφικό υλικό:

Από το προσωπικό αρχείο του Σάββα Σεϊταρίδη

http://archive.is/VtuLy#selection-2621.0-2639.81


Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τον συντοπίτη μας κ. Ιορδάνη Ποιμενίδη για την θερμή ξενάγηση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση που μας παρείχε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου