Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

11,5 εκατ. ευρώ στην Πιερία για αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018


ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ:

Αποτέλεσμα εικόνας για έργα αποκατάστασης ζημιών, που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση, ενισχύεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 38,3 εκατ. ευρώ, για έργα αποκατάστασης ζημιών, που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο 2017 και τον Μάρτιο 2018 σε υποδομές της περιοχής. Σημαντικό μερίδιο των χρημάτων έχει προϋπολογιστεί για την Πιερία.

 11,5 εκ ευρώ στην Πιερία


Συγκεκριμένα στο Νομό Πιερίας θα διατεθεί το ποσό των 11.630.398,72 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο νομός.
Πρόκειται για έργα αποκατάστασης στον  Πέλεκα, στην διάβαση Ξηρολακίου, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο στο οδόστρωμα αλλά και σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε ρέματα και τάφρους.

Αποκατάσταση στον Πέλεκα με 1.500.000,00 €


Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που συνέβησαν σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Πιερίας την 15η μέχρι και την 17η Νοεμβρίου, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός και η αποκατάσταση βάθρων, πρανών και πασσάλων θεμελίωσης της γέφυρας του ποταμού Πέλεκα, όπου μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις έχει σημειωθεί σημαντική διάβρωση της κοίτης με επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση – αποκατάσταση των βάθρων και της περιοχής των πασσάλων θεμελίωσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν: α) Καθαρισμό ρέματος από φερτές ύλες, β) Διαμόρφωση και αποκατάσταση διατομών ρέματος ανάντι και κατάντι της γέφυρας, γ) Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την προστασία των πρανών, των βάθρων του πυθμένα και των πασσάλων θεμελίωσης καθώς και ενίσχυση των μέτρων προστασίας, δ) Διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες παρεμβάσεων στην κοίτη και στα πρανή του ρέματος "Πέλεκα" (ποταμός "Λεύκος"), στο ύψος της υφιστάμενης γέφυρας επί της διασταύρωσης του ρέματος με την οδό "Δημοτικού Σταδίου".

Αποκατάσταση πρανών και Διάβασης Ξηρολακίου με 500.000,00 €
Το έργο αφορά την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στην διάβαση του Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Δ6. Για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή απαιτείται διευθέτηση της κοίτης στην συγκεκριμένη θέση  και μέτρα αποκατάστασης: α) Καθαρισμός ρέματος από λάσπη και φερτές ύλες, β) Αποκατάσταση και επαναδιαμόρφωση ρέματος ανάντι και κατάντι της διάβασης, γ) Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών ως μέτρο προστασίας τους, δ) Διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών, ε) Αποκατάσταση ιρλανδικού ρείθρου
Αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο με 1.200.000,00 €
Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών σε μήκη οδοποιίας, που έχουν προκληθεί από την ανεξέλεγκτη ροή των υδάτων επί του οδοστρώματος, σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας και έργα προστασίας και ασφαλούς χρήσης της οδού. Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει καταρχήν την άρση καταπτώσεων, την απομάκρυνση φερτών υλικών, χώματος και λάσπης από την επιφάνεια του καταστρώματος, με καθαρισμό ερεισμάτων, παράπλευρων τάφρων (χωμάτινων και επενδεδυμένων), σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια προβλέπονται εργασίες για αποκατάσταση οδοστρωσίας
Εργασίες αποκατάστασης κατολισθέντων τμημάτων στο οδικό δίκτυο  με 850.000 €
Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που συνέβησαν όπου και έπεσαν περισσότερα από 350 χιλ. βροχής, κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν στην υπερδιπλάσια ετήσια βροχόπτωση στον Νομό Πιερίας, παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης, είτε με σημαντικές καταπτώσεις πρανών είτε με καθιζήσεις του καταστρώματος της οδού σε θέσεις όπου στην ευρύτερη περιοχή είχε εντοπισμένη κατολίσθηση με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη ή και αδύνατη η προσπέλαση των οδών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση των κατολισθέντων τμημάτων στις  περιοχές Μοσχοποτάμου, Ελατοχωρίου προς όρια νομού Πιερίας, στην περιοχή της 8ης Επαρχιακής οδού Λεπτοκαρυάς – Καρυάς – όρια Νομού Πιερίας και στην 16η Επαρχιακή οδό Σκοτεινά – Φτέρη.
Εργασίες αποκατάστασης τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας, με 500.000,00 €
Παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης – βλαβών στην διαδημοτική οδό Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας, Δήμου Δίου – Ολύμπου, που χρήζουν αποκατάστασης για την άρση της επικινδυνότητας. Μεταξύ άλλων, τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν σποραδική άρση των καταπτώσεων και επανακατασκευή των επιχωμάτων, σε συνολικό μήκος περίπου 2,50χλμ., στα σημεία όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την έντονη διάβρωση αυτών, τμηματική διάνοιξη τάφρου απορροής κλπ.
Εργασίες αποκατάστασης για την αντιστήριξη δημοτικής οδού στην παραλιακή ζώνη της τοπικής κοινότητας Μακρυγιάλου με 600.000,00 €
Παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολισθήσεων – διάβρωσης στην παραλιακή ζώνη της τοπικής κοινότητας Μακρυγιάλου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.   Πιο συγκεκριμένα, στην παραλιακή ζώνη Μακρυγιάλου παρουσιάσθηκαν φαινόμενα διάβρωσης και ειδικά στη νότια είσοδο της ΤΚ Μακρυγιάλου, ερχόμενοι από την αρχαία Πύδνα έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού μήκους 80,00μ. και ύψους 4,00μ. πεζοδρομίου αλλά και πρανούς εντός οικισμού, με συνέπειες να κινδυνεύουν κατοικίες.
Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικών δικτύων, υδατορεμάτων, αντιπλημμυρικών, στραγγιστικών και συλλεκτήριων τάφρων της ΠΕ Πιερίας, προϋπολογισμού 6.480.398,72 €

Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρωση με όμβρια ύδατα καθώς και με φερτά υλικά, των υδατορεμάτων, των αντιπλημμυρικών συλλεκτήριων τάφρων και των στραγγιστικών καναλιών καθώς και των οδικών δικτύων με συνέπεια την υπερχείλισή τους και την κατάκλυση αγροτικών περιοχών και αρχαιολογικών χώρων. Οι εργασίες θα γίνουν σε : Ν. Έφεσσο – Κονταριώτισσα – Καρίτσα – Δίον (στην 5η Επαρχιακή οδό), Ν. Κεραμίδι – Αρωνάς – Μοσχοπόταμο (στην 4η Επαρχιακή οδό), Σβορώνο – Νεοκαισάρεια – Μοσχοχώρι – Βρύα – Ρητίνη – Ελατοχώρι (στην 15η Επαρχιακή οδό), Μ. Μηλιά – Φωτεινά – Αγ. Δημήτριο – Φτέρη (στην 13η Εθνική Οδό), Γανόχωρα – Αγ. Ιωάννη – Ρυάκια (στην 3η Επαρχιακή οδό), ανάντι της 5ης Επ. Οδού έως τάφρο Στουπίου (Ξηρολάκι), ανάντι της 5ης Επ. Οδού & πλησίον αρχαιολογικού χώρου (Ουρλιάς), κατάντι του παράπλευρου οδικού δικτύου  (Τοπόλιανη),  στη συμβολή με το ρέμα Ξηρολάκι,  στη συμβολή με το ρέμα Ενιππέα, στην περιμετρικη τάφρο Πλατανακίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου