Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο συνέδριο του ευρωπαϊκού δικτύου της “Eriaff – european regions for innovation in agriculture, food and forestry”

 
Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου της “ERIAFF -European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry” που έλαβε χώρα στο Σέιναγιoκι της Φινλανδίας (11-13 Ιουνίου 2018), συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ατζέντα του συνεδρίου, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών μελών του Δικτύου, σημαντικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα, ερευνητικά ιδρύματα και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και έδωσε τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς του διατροφικού τομέα να ανταλλάξουν γνώσεις και να συναντήσουν άλλα μέλη του δικτύου, καθώς και άλλους φορείς και επιχειρήσεις.

Το Δίκτυο της ERIAFF δημιουργήθηκε το 2012. Σε αυτό συμμετέχουν 43 περιφέρειες από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής του δικτύου είναι την Περιφέρεια της Τοσκάνης. Μέσω του δικτύου έχουν δημιουργηθεί θεματικές επιχειρησιακές ομάδες στον αγροδιατροφικό τομέα με κοινές προτεραιότητες και στόχους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ηγείται της θεματικής ομάδας «Γαστρονομία και Πολιτισμός στην Αγροδιατροφή».
Το σχέδιο της Περιφέρειας
Στόχος των επιχειρησιακών θεματικών ομάδων είναι η χαρτογράφηση των τεχνολογιών και των καινοτομιών του κάθε εταίρου στην κάθε θεματική ενότητα, η ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διαπεριφερειακών διεθνών συνεργασιών και το σχεδιασμό πιλοτικών εφαρμογών που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα όπως η Μακεδονική κουζίνα, το καλάθι αγροτικών προϊόντων και το σήμα των μακεδονικών προϊόντων. Επίσης, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι δράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον αγροδιατροφικό τομέα, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή σε δύο διεθνή εταιρικά σχήματα στο πλαίσιο της Αγροδιατροφικής Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (S3 Agri-Food Thematic Platform).
Τα στάδια της χαρτογράφησης των τεχνολογιών της Επιχειρησιακής θεματικής ομάδας «Γαστρονομία και Πολιτισμός στην Αγροδιατροφή», της οποίας ηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο δίκτυο της ERIAFF, παρουσίασε το στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννης Σπάνδος. Στην εισήγησή του ο κ. Σπάνδος αναφέρθηκε επίσης και στα επόμενα στάδια χαρτογράφησης των τεχνολογιών, που περιλαμβάνουν τη σύνθεση των απαντήσεων και την πραγματοποίηση συνάντησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των εταίρων της θεματικής ομάδας και επιχειρήσεων του κλάδου.
Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε πλήθος B2B συναντήσεων με φορείς του δικτύου της ERIAFF και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες του εξωτερικού για να έρθουν σε επαφή με εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου της ERIAFF εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου