Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

5 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας πήραν τελικά άδεια

To Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απέρριψε την αίτηση της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της Απόφασης 63/2018 του ΕΣΡ.
Επίσης διαπιστώνει ότι η εταιρεία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμμορφώθηκε με τον όρο που της είχε τεθεί με την Απόφαση 63/2018 του ΕΣΡ και την διαγράφει από τον οριστικό πίνακα των προεπιλεγέντων υποψηφίων για τη χορήγηση των αδειών που προκηρύχθηκαν με βάση την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος ήταν «ότι θα προσκομίσει μέχρι τις 26.06.2018 στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η πλήρης εξόφληση με τραπεζικό δανεισμό του συνολικού πιστωμένου τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών της Μ. Ρ. J. HOLDINGS LTD από την εταιρ εία Α – ORIZON MEDIA LTD στην Martine – Nadine Bolle και κατά προέκταση η πραγματική οικονομική σύνδεση της τελευταίας με το μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας».
Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου