Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης::A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (13η)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης  για ανάληψη από το Δήμο Κατερίνης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σε περίπτωση που αυτό ανεγερθεί από τις ΚΤΥΠ Α.Ε.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (αριθμ.43/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» (αριθμ. 88/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου, Δ.Κ. Κατερίνης» Κ.Α. 02.10.25.7326.966, αρ. μελ. 29/2018, προϋπολογισμός: €25.000,00 (με ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
‘Έγκριση  1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στις Τ.Κ. (α) Καταλωνίων και (β) Μοσχοποτάμου Δ.Ε. Ελαφίνας»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο» αρ. μελ.: 93/2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης των με ημερομηνία 20-09-2018 αδειών απόληψης δασικών προϊόντων, που αφορούν τα Δ.Τ. 8 και 40 του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην εμποροπανήγυρη οικισμού Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.006 με τίτλο «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, η οποία θα διεξαχθεί από 01/09/2019 έως 07/09/2019 στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Ε. Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης (2η παράταση) για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU  (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ) εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%», της «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ /Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 3852/2010 και 163 του ν. 3463/2006, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Έγκριση  απολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου