Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Πιερίας, Τε/26/2/2020, 19:30


Αποτέλεσμα εικόνας για Επιμελητηρίου Πιερίας,

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:


Θέμα 1:     Παρουσίαση πρότασης διαδραστικού σταθμού πληροφοριών (info kiosk) και έγκριση σχετικής δαπάνης.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 2:     Κατασκευή ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. στο κεντρικό κτήριο.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3:     Υπογραφή σύμβασης με την επιχείρηση «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης Και Τεχνολογίας» για τη δημιουργία Προ-Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας στο Επιμελητήριο Πιερίας.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4:     Εκπόνηση μελέτης για την Ανάπτυξη του Ολύμπου και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5:     Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης επιχειρήσεων.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6:     Διοργάνωση δράσης καθαρισμού ακτών Πιερίας από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7:     Επισκευαστικές τεχνικές εργασίες στο δάπεδο του υπογείου του κεντρικού κτηρίου.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 8:     Τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων στις προθήκες εκθεμάτων στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9:     Ορισμός Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4635/2019.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10:   Στήριξη δράσεων του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Παραλίας «Κερδώος Ερμής».
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11:   Ίδρυση νέων Τμημάτων (Αγροτικό, Εξαγωγικό, Τουριστικό) στο Επιμελητήριο Πιερίας.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 12:   Συνεργασία με δημοσιογράφο και δέσμευση πίστωσης (372.00€/μήνα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 13:   Έγκριση ετήσιων δεσμεύσεων πιστώσεων, αναρτητέων στη Διαύγεια, προϋπολογισμού έτους 2020.
                   Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 14:   Επικαιροποίηση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, έτους 2020.
                   1. Νομικός: Στέφανος Βαρδάκας, 992.00€/μήνα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4635/2019, πλέον των υπολοίπων αρμοδιοτήτων του.
                   2. Εισπράκτορες (Σοφία Μυστρίδου, Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Κυριακή Αράπογλου): διαφοροποίηση των ποσοστών τους.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 15:   Έγκριση δαπανών, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.
                   Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 16:   Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου