Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Δήμος Πύδνας Κολινδρού : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».

                                 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015  το μεσημέρι ώρα 12:00 η Συνεδρίαση του    Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής   Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  με την συμμετοχή όλων των φορέων που την  απαρτίζουν  για τον:«Σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών» 
Ο Δήμαρχος Πύδνας  Κολινδρού κ Ευάγγελος Λαγδάρης  αφού καλωσόρισε   τους προσκεκλημένους,  επεσήμανε τον Συντονισμό των φορέων  σε έκτακτη ανάγκη  και αναφέρθηκε στην   ετοιμότητα που έχει ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού για το καλοκαίρι 2015.

Στην συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το αριθ.142/3-3-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που μας  κοινοποιεί το   αριθ.1313/27-2-2015  έγγραφο  της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  σύμφωνα με την  οποία  συγκροτείται το Συντονιστικό  Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας Δήμου (ΣΤΟ)  του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού για τον σχεδιασμό  και τις δράσεις που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών με θέμα: : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».
Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών και τη σταδιακή ερημοποίηση των πληγεισών περιοχών. Επομένως, η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί καθήκον όλων των υπεύθυνων πολιτών.
Στην σημερινή συνεδρίαση που γίνεται στο Δήμο πρέπει να συζητηθούν και να εξεταστούν τα παρακάτω τα οποία και θα αποτελούν και το μνημόνιο ενεργειών  του σχεδιασμού και των δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.:
        Θα ήθελα να τοποθετηθώ από πλευράς Δήμου τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα.
 Όσον αφορά στο πρώτο θέμα, δηλαδή στην υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού έχει καθαρίσει  και καθαρίζει  τη βλάστηση σε όλο το επαρχιακό δίκτυο και ιδίως στις περιοχές που βρίσκονται τα δάση.
        Έχουμε αποκαταστήσει τις ανεξέλεγκτες χωματερές, διαθέσαμε και διαθέτουμεGrater καθώς και πολυμηχανήματα  μέσα στα δάση για το καθαρισμό βλάστησης στο σημείο διέλευσης με προληπτικό καθαρισμό των αστικών και υπεραστικών δασών με αποψίλωση, κόψιμο θάμνων, κλάδεμα, αραίωμα της βλάστησης σε συνεργασία πάντοτε με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ζητούμε την συνεργασία της Διεύθυνσης Δασών κι όπου μας υποδείξουν ότι χρήζει παρέμβασης  από μέρους μας έχουμε τη διάθεση να την υλοποιήσουμε. Έχουμε συντηρήσει τα πυροσβεστικά υδροστόμια και έχουμε σε ετοιμότητα  τα αποφρακτικά βυτιοφόρα και μηχανήματα που έχει ο Δήμος. Επίσης όταν εντοπίζουμε οικόπεδα ιδιωτών για τα οποία απαιτείται αποψίλωση από τα χόρτα και ενδεχομένως και σκουπίδια φροντίζουμε για την έγκαιρη ειδοποίηση για τον καθαρισμό των χώρων.
        Όσον αφορά το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, στη διάθεση δυναμικού και μέσων προς υποβοήθηση του έργου της καταστολής σε περίπτωση πυρκαγιάς το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε είναι ενημερωμένο για το πώς θα ενεργήσει ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα του καθένα.    Ο μηχανικός εξοπλισμός του Δήμου είναι σε ετοιμότητα να διατεθεί στην εστία πιθανής πυρκαγιάς και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολινδρού .
¨Έχουμε επίσης  τοποθετήσει πινακίδες για την απαγόρευση μπαζών.
        Έχουμε σε ετοιμότητα ιδιώτες να παρέμβουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες για την άμεση καταστολή έκτακτων περιστατικών και την επικαιροποίηση των στοιχείων την έχουμε κοινοποιήσει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με το αριθ. 17136/13-10-2014 έγγραφό μας. Επίσης στο έργο κατάσβεσης  μπορούν και θα βοηθήσουν οι αγρότες, με αγροτικούς ελκυστήρες για άροση στη ζώνη πυρκαγιάς, όπως και εθελοντές σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής. Όσον αφορά το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο στη πλειοψηφία του θα βρίσκεται κοντά στο περιστατικό για άμεση αντιμετώπιση του θέματος, συμβάλλοντας με όλα τα μέσα  στην καταστολή και σε περίπτωση απρόβλεπτης και επικίνδυνης εξέλιξης να αποφασίζετε η απομάκρυνση των πολιτών. Ως χώρους συγκέντρωσης πολιτών για έκτακτες περιπτώσεις ορίζουμε τα γήπεδα ποδοσφαίρου σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου. Άρα υπάρχει χώρος και για να προσγειωθούν ελικόπτερα σε περίπτωση ανάγκης.
    Ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές με ειδική αναφορά στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που κατά πρώτο λόγο την ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος, εφ’ όσον η εξελισσόμενη καταστροφή ή η επικείμενη καταστροφή επηρεάζει μόνο το Δήμο του. Η απόφαση όμως αυτή δεν παίρνετε αβασάνιστα από τον Δήμαρχο, παίρνει υπ’ όψη του ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος, τις εισηγήσεις των φορέων και ειδικότερα παίρνει υπόψη του την εισήγηση του αρμόδιου φορέα που είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τον επικεφαλής αξιωματικό ο οποίος γνωρίζει, μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση και να εισηγηθεί ανάλογα. Εάν πρέπει να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των πολιτών με την απομάκρυνσή τους. Άρα η απόφαση για την απομάκρυνση παίρνετε κατόπιν εισήγησης του Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι ένα προληπτικό μέτρο, θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που αποτιμάται ο κίνδυνος αυτός για τη ζωή των πολιτών Τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες της επικινδυνότητας, υψηλής επικινδυνότητας βάση του ημερησίου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι προτεραιότητά μας για την ενημέρωση των λοιπών φορέων σχετικά με τα μνημόνια των ενεργειών και ότι ενέργειες κάνουμε να ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.     
         Τώρα για τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών από τα μεγάφωνα του Δήμου, την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και ιδίως  τις ημέρες υψηλού κινδύνου.
        Κατά την διάρκεια υψηλού κινδύνου θα είναι σε ετοιμότητα όλος ο ανθρώπινος και μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου και για την καταγραφή ακόμη υπόπτων. Υπάρχει και γίνεται συνέχεια έλεγχος των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων.
     Όταν  ο Νομός μας είναι στην περίπτωση υψηλού κινδύνου και η κατάταξη της περιοχής μας στην κατηγορία υψηλού τότε καταλαβαίνουμε ότι  είναι αυξημένοι οι κίνδυνοι, και ενδεχομένως να εκδηλωθούν πολλές πυρκαγιές, μικρής ή μεγάλης δυσκολίας ανάλογα, άρα επιβάλλεται μεγαλύτερη εγρήγορση, επιφυλακή και αυτά όλα σημαίνουν ότι όχι μόνο θα κινητοποιήσουμε τους πάντες αλλά θα είναι έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί, όπου εντοπιστεί κάποια πυρκαγιά δηλαδή να υπάρξει έγκαιρη επέμβαση.
        Εδώ χρειάζονται περισσότερες περιπολίες  από αυτοκίνητα της πυροσβεστικής του Δήμου αλλά και περιπολικών των Αστυνομικών Τμημάτων για προληπτικό έλεγχο  πιθανών μικρών εστιών.
Την  οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουμε από την Πολιτεία για δράσεις πολιτικής Προστασίας θα την διαθέσουμε περισσότερο για την πρόληψη σε έργα ιδίως αποψίλωσης.
        Σύμφωνα με τα ανωτέρω  αυτές είναι οι ενέργειες οι οποίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και οι περισσότερες από αυτές ήδη γίνονται γιατί καταλαβαίνετε κάποιες υλοποιούνται άμεσα και κάποιες σε περίπτωση που θα έχουμε έκτακτα περιστατικά.
        Από το Γραφείο τύπου του Δήμου  Πύδνας ΚολινδρούΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου