Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Πυροσβεστική και Αστυνομία και για τους μαθητές της θεωρητικής του 2015-16


Σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία εντάχθηκαν οι σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας κίνηση που προκαλεί ανακούφιση σε πολλούς υποψηφίους της Ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών που επιθυμούσαν την εισαγωγή στις εν λόγω σχολές και κάποιοι εξ αυτών σκέφτονταν να αλλάξουν ακόμα και κατεύθυνση. Επίσης και οι σχολές της Πυροσβεστικής - Ανθυποπυραγών και πυροσβεστών – εντάχθηκαν τόσο στο 1ο επιστημονικό πεδίο όσο και στο 2ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο.
Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν εισαγωγή σε τμήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μπορούν να διεκδικήσουν οι μαθητές και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού αφού οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν τμήματα του 1ου πεδίου όπου εντάσσονται τα εν λόγω τμήματα, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν το 2ο πεδίο όπου πέρα των άλλων στρατιωτικών σχολών είναι ενταγμένες Αστυνομία και Πυροσβεστική και τέλος οι υποψήφιοι της Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής επιλέγοντας το 5ο επιστημονικό πεδίο.

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Σ.Π.Α.


2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ                   
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ                      
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ        
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                            
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                        
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)                        
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)        
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ   
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ           
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ     
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)    
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)    
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      
Α.Ε.Ν.
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ       
Α.Ε.Ν.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                  
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                       
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ            
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ             
Σ.Π.Α.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)      
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ            
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ


5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ           
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    
Α.Ε.Ν.
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ       
Α.Ε.Ν.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                                
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                               
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ                
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                     
Σ.Π.Α.

Ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξουν οι υποψήφιοι κάθε Ομάδας Προσανατολισμού 


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΟΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ                                                                                                                                                    Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου